Înscrierea candidaților pentru bursele doctorale și postdoctorale din cadrul proiectului „Programe doctorale şi postdoctorale – suport pentru creşterea competitivităţii cercetării în domeniul Ştiinţelor exacte” s-a încheiat.

Lista candidaților admiși la interviul din data de 15.04.2014 și programarea acestora

Mai multe detalii legate de proiect le puteţi găsi aici

Proiectul a fost selectat la finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Interventie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” şi va fi implementat in perioada 14 aprilie 2014 – 13 octombrie 2015.