GRANT EEA – Fondul pentru relații bilaterale Programul RO01 – Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național

Fondul pentru relații bilaterale Programul RO01 – Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național

Măsura II: Priorități generale și orizontale 

Contract nr.51716 din 06.07.2016

Titlul proiectului: ”Acțiuni transnaționale de sprijin a participării cu succes în cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare al UE ORIZONT 2020 – actHORIZ”

Obiectivul proiectului

creșterea cooperării între România și Regatul Norvegia prin acțiuni comune de sprijin a participării cu succes în cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene ORIZONT  2020.

Promotor de proiect: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Partener: Universitatea Bergen, Norvegia

Perioada de implementare: iulie 2016-decembrie 2016

Valoare totală granturi EEA: 52.115,20 lei

Grup țintă: personalului din organizațiile de cercetare din Regiunea de NE

Activități principale:

  • Organizarea și derularea a 2 seminarii regionale în domeniul managementului proiectelor Orizont 2020
  • Organizarea și derularea unei vizite de schimb de experiență la Universitatea Bergen

Rezultate:

  • creșterea competențelor în scrierea de proiecte Orizont 2020 competitive
  • creșterea competențelor în administrarea de proiecte Orizont 2020
  • profesionalizarea personalului implicat în derularea proiectelor Orizont 2020
By | 2016-09-01T09:54:57+00:00 1 septembrie 2016|

About the Author: