IMPORTANT proiecte de cercetare

ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii aduce o modificare importanta la Legea educatiei nationale nr.1/2011 referitoare la angajarea personalului nominalizat in echipa unui proiect, dupa cum urmeaza:

[15. La articolul 294, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins: „(6) Angajarea pentru participarea la un proiect de cercetare, castigat in urma unei competitii nationale si/sau internationale, se poate face pe perioada determinata, fara parcurgerea altor formalitati prealabile, prin incheierea unui contract individual de munca pentru personalul nominalizat in listele de personal ca membri in echipa proiectului.”]

By | 2017-03-15T14:47:16+00:00 4 ianuarie 2017|

About the Author: