POC, Axa Prioritară 1 Acţiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe