O nouă competiţie pentru bursele doctorale CommScie, sesiunea iunie 2014, domeniile D1 – științe exacte și D2 – științe sociale, umaniste și economice

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  organizează, în luna iunie 2014, o nouă sesiune de selecţie pentru acordarea de burse doctorale în cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În această sesiune vor fi scoase la concurs aprox. 25 de poziţii de cercetători înmatriculați la doctorat cu frecvenţă  în cadrul Școlilor Doctorale ale Universității  „Alexandru Ioan Cuza” din  Iași, în domeniile D1 – științe exacte și D2 – științe sociale, umaniste și economice.

Cercetătorii selectați vor beneficia de burse doctorale în valoare de 1600 lei/ lună și de un pachet financiar separat pentru participarea la conferințe naționale și internationale și efectuarea de stagii de mobilitate în state membre ale Uniunii Europene.

La concursul pentru burse doctorale pot aplica doctoranzi care îndeplinesc următoarele criterii generale de eligibilitate :

• să fie doctoranzi cu frecvență, înmatriculați la doctorat la UAIC ;

• sa fie cetățean al unui stat membru al Un