Serviciul Contabilitate

Serviciul Contabilitate 2016-10-12T15:24:27+00:00

 Contact

Șef Serviciu: Roxana Elena Popovici

Telefon: 0232-201146

E-mail: roxana.popovici@uaic.ro

Responsabilități:

 • înregistrarea la timp şi corectă în contabilitate, în mod cronologic şi sistematic, pe baza documentelor justificative a tuturor operaţiunilor patrimoniale;
 • valorificarea scriptică a inventarierii patrimoniului, întocmirea registrului inventar;
 • întocmirea situaţiilor premergătoare pentru depunerea financiare trimestriale;
 • înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor patrimoniale, în funcţie de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi şi creditul altor conturi, denumite conturi corespondente;
 • stabilirea totalului sumelor debitoare şi creditoare, precum şi a soldului final al fiecărui cont;
 • întocmirea balanţei de verificare, care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare şi creditoare şi totalul soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor;
 • prezentarea situaţiei patrimoniului şi a rezultatelor obţinute respectiv a activelor şi pasivelor prin bilanţ, precum şi a veniturilor şi a cheltuielilor;
 • respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare şi depunerea la termen a acestora la organele în drept.

Program cu publicul:

Zilnic, între orele 10.00– 11.00 și 13.00 – 15.00

 

Personal:

Telefon:  0232 201146, 0232 201320

 • Angelica Vitelaru – evidența contabilă pentru sursa Finanțare de Bază
 • Turcanu Daniela – evidența contabilă pentru sursa Cămine-Cantine
 • Juverdeanu Livia – evidența nominală, extracontabilă a tarifelor de cazare
 • Cojocariu Gabriela – evidența contabilă pentru sursele de finanțare ce desfășoară activități economice: Editura, Muzeul de Științe Naturale, Gradina Botanică, Activitate Economică
 • Loredana Lupulescu – evidența contabilă sursa Venituri proprii, încasări/plăți numerar
 • Hapau Mariana – evidența contabilă sursa Venituri proprii, încasări/plăți trezorerie
 • Strimbei Luminița – evidența contabilă sursele Grădinița Junior, Școala Junior
 • Cibotariu Luminița – evidența contabilă a investițiilor, imobilizărilor și obiectelor de inventar, precum și a activităților aferente Finanțării complementare
 • Chirilă Marina Elena – evidența contabilă a materiilor prime și a materialelor
 • Costin Alina – evidența contabilă pentru Programele Externe desfășurate prin UAIC ( Erasmus etc.)
 • Crasmareanu Liliana – evidența contabilă pentru activitatea de Cercetare
 • Apetrei Irina Elena – evidența contabilă a tuturor operațiunilor desfășurate în valută