Atestatele de echivalare se eliberează pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (educatoare, învăţător, institutor) din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, judeţe arondate de către Ministerul Educaţiei Naţionale universităţii noastre.

 Important: Cadrele didactice care au fost declarate admise în urma echivalării studiilor sunt rugate să depună la Inspectoratele Judetene Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, 2 FOTOGRAFII COLOR, tip diplomă (3 x 4 cm), realizate la studio foto profesional (de tip Kodak, Konika, Agfa, Fuji), pe hârtie fotografică profesională mată. În fotografie, titularul atestatului trebuie să fie îmbrăcat cu haine de culoare deschisă (pentru buna vizibilitate a stampilei sau a sigiliului). Precizare: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.

 Actele necesare eliberării atestaului:

  • carte de identitate, în original;
  • copie a certificatului de căsătorie, a hotărârii de divorţ sau a altor documente care atestă modificarea numelui.
  • 2 FOTOGRAFII COLOR, tip diplomă (3 x 4 cm), realizate la studio foto profesional (de tip Kodak, Konika, Agfa, Fuji), pe hârtie fotografică profesională mată. În fotografie să fiţi îmbrăcat cu haine de culoare deschisă (pentru buna vizibilitate a stampilei sau a sigiliului). Precizare: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.

Important: Cadrele diactice, care nu au achitat taxa de 200 lei la eliberarea adeverinţei, sunt rugate să se intereseze, în prealabil, la numerele de telefon sau adresele de e-mail afişate, în vederea programării.