Eliberare certificate de modul psihopedagogic

Eliberare certificate de modul psihopedagogic2018-07-16T09:18:07+00:00

IN PERIOADA 23 IULIE – 6 SEPTEMBRIE NU SE LUCREAZA CU PUBLICUL.

Se eliberează absolvenţilor licenţiati ce au promovat integral în timpul studiilor disciplinele facultative din cadrul modulului psihopedagogic, începând cu sesiunea iunie 2004, pentru perioada studiilor 1999- 2004 sau 2000 – 2004.

Actele necesare eliberării certificatului:

 • carte de identitate, în original;
 • copie a certificatului de căsătorie, a hotărârii de divorţ sau a altor documente care atestă modificarea numelui.

Actele necesare eliberării certificatului pentru sesiunile de examen iulie/septembrie 2016 si februarie 2017

– cartea de identitate in original;

– daca numele este schimbat prin casatorie sau pe cale administrativa/juridica va trebuie si o copie a actului ce dovedeste schimbarea numelui.

2 FOTOGRAFII COLOR, tip diplomă (3 x 4 cm), realizate la studio foto profesional (de tip Kodak, Konika, Agfa, Fuji), pe hârtie fotografică profesională mată. În fotografie, titularul actului de studii trebuie să fie îmbrăcat cu haine de culoare deschisă  (pentru buna vizibilitate a stampilei sau a sigiliului). Precizare: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.

Taxe (aprobate prin Hotărârea Biroului Senatului UAIC Nr. 3/27.01.2011)

 • 50 de lei taxă de eliberare a actelor de studii pentru absolvenţi din promoţii mai vechi de 7 până la 10 ani;
 • 100 de lei taxă de eliberare a actelor de studii pentru absolvenţi din promoţii mai vechi de 10 până la 20 de ani;
 • 150 de lei taxă de eliberare a actelor de studii pentru absolvenţi din promoţii mai vechi de 20 de ani.

Aceste taxe se încasează prin Caseria Centrală a universităţii, cu bon de la Biroul Acte de Studii şi Perfectionare Preuniversitară.

Important: Pentru absolvenţii care au parcurs disciplinele din cadrul modulului psihopedagogic în regim postuniversitar, certificatele se elibereaza de la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic,   telefon 0232 20 12 90.

 

Cum se obţin duplicate ale certificatelor de modul psihopedagogic ?

Acte necesare:

 • Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original, ca dovadă a publicării pierderii actului de studii respectiv;
 • Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la un birou notarial public privitoare la împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;
 • Copie legalizată a certificatului de naştere;
 • Timbru fiscal în valoare de 1 leu pentru fiecare act de studii;
 • Cerere de întocmire a duplicatului, adresată rectorului universităţii – se descarca de aici;
 • Taxă în cuantum de 100 lei.

Pentru publicarea pierderii unui certificat, titularul acestuia se adresează Monitorului Oficial al României, anunţul urmând a cuprinde următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, iniţiala prenumelui/elor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), prenumele titularului; anul finalizării examenului; seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţă a eliberării actelor de studii; denumirea instituţiei emitente. Toate aceste date pot fi solicitate de titularul actului de studii printr-o cerere adresată conducerii universităţii.

De asemenea, se în