Eliberare certificate de modul psihopedagogic

Eliberare certificate de modul psihopedagogic 2017-09-04T11:40:19+00:00

 

Se eliberează absolvenţilor licenţiati ce au promovat integral în timpul studiilor disciplinele facultative din cadrul modulului psihopedagogic, începând cu sesiunea iunie 2004, pentru perioada studiilor 1999- 2004 sau 2000 – 2004.

Actele necesare eliberării certificatului:

 • carte de identitate, în original;
 • copie a certificatului de căsătorie, a hotărârii de divorţ sau a altor documente care atestă modificarea numelui.

Taxe (aprobate prin Hotărârea Biroului Senatului UAIC Nr. 3/27.01.2011)

 • 50 de lei taxă de eliberare a actelor de studii pentru absolvenţi din promoţii mai vechi de 7 până la 10 ani;
 • 100 de lei taxă de eliberare a actelor de studii pentru absolvenţi din promoţii mai vechi de 10 până la 20 de ani;
 • 150 de lei taxă de eliberare a actelor de studii pentru absolvenţi din promoţii mai vechi de 20 de ani.

Aceste taxe se încasează prin Caseria Centrală a universităţii, cu bon de la Biroul Acte de Studii şi Perfectionare Preuniversitară.

Important: Pentru absolvenţii care au parcurs disciplinele din cadrul modulului psihopedagogic în regim postuniversitar, certificatele se elibereaza de la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic,   telefon 0232 20 12 90.

 

Cum se obţin duplicate ale certificatelor de modul psihopedagogic ?

Acte necesare:

 • Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original, ca dovadă a publicării pierderii actului de studii respectiv;
 • Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la un birou notarial public privitoare la împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;
 • Copie legalizată a certificatului de naştere;
 • Timbru fiscal în valoare de 1 leu pentru fiecare act de studii;
 • Cerere de întocmire a duplicatului, adresată rectorului universităţii – se descarca de aici;
 • Taxă în cuantum de 100 lei.

Pentru publicarea pierderii unui certificat, titularul acestuia se adresează Monitorului Oficial al României, anunţul urmând a cuprinde următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, iniţiala prenumelui/elor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), prenumele titularului; anul finalizării examenului; seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţă a eliberării actelor de studii; denumirea instituţiei emitente. Toate aceste date pot fi solicitate de titularul actului de studii printr-o cerere adresată conducerii universităţii.

De asemenea, se întocmesc şi se eliberează:

 • Adeverinţe de confirmare a certificatelor  de modul psihopedagogic (taxă 70 Ron pentru varianta în limba română).
 • Adeverinţa pentru Monitorul Oficial al României.

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2017/2018