Comisiile de specialitate ale Senatului

Comisiile de specialitate ale Senatului2017-06-29T09:35:28+00:00

Președinții comisiilor de specialitate, cu caracter permanent, ale Senatului Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”

  • Conf. univ. dr. Luminița Bejenaru (Facultatea de Biologie) – Comisia pentru programe de licență și activități de formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar
  • Conf. univ. dr. habil. George Bondor (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice) – Comisia pentru programe de masterat și studii doctorale
  • Prof. univ. dr. Marius Durea (Facultatea de Matematică) – Comisia pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe
  • Conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației) – Comisia pentru strategie, dezvoltare instituțională și managementul calității
  • Prof. univ. dr. Alexandru Florin Platon (Facultatea de Istorie) – Comisia pentru relații internaționale și parteneriate de studii și cercetare
  • Lect. univ. dr. Bogdan Neculau (Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic) – Comisia pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic și sectorul public
  • Lect. univ. dr. Horia Țiț (Facultatea de Drept) – Comisia pentru organizarea și dezvoltarea sistemului informațional, evaluarea activităților și a personalului

 

a). Comisia pentru programe de licență și activități de formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar

Nume și prenume Facultate/Departament
Prof.dr. Gheorghe Iacob Istorie
Conf.dr. Cristian Baban Fizică
Conf.dr. Luminița Bejenaru Biologie
Conf.dr. Bogdan Crețu Litere
Conf.dr. Mihaela Tofan Economie și Administrarea Afacerilor
Lect.dr.pr. Constantin Iulian Damian Teologie Ortodoxă
Lect.dr. Cezar Honceriu Educație Fizică și Sport
Stud. Silvian Emanuel Man Drept
Stud. Viviana Maria Herciu Teologie Romano-Catolică
Stud. Andreea Huminiuc Economie și Administrarea Afacerilor

 b). Comisia pentru programe de masterat și studii doctorale

Nume și prenume Facultate/Departament
Prof.dr. Codrin-Liviu Cuțitaru Litere
Prof.dr. Lucian Leuștean Istorie
Prof.dr. Răzvan Lițcanu Matematică
Prof.dr. Aurel Pui Chimie
Prof.dr. Ovidiu Stoica Economie și Administrarea Afacerilor
Prof.dr. Maria Nicoleta Turliuc Psihologie și Științe ale Educației
Conf.dr. George-Virgil Bondor Filozofie și Științe Social-Politice
Stud. Ana Maria Rusu Chimie
Stud. Marian Ionuț Hariuc Istorie

c). Comisia pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe

Nume și prenume Facultate/Departament
Prof.dr. Marius Durea Matematică
Prof.dr. Ionel Mangalagiu Chimie
Prof.dr. Antonio Patraș Litere
Conf.dr. Dan Gheorghe Dimitriu Fizică
Conf.dr. Cristian Gațu Informatică
Conf.dr. Lăcrămioara Ivănescu Biologie
CS III Sorin Taș