-Etapa a IV-a a proiectului –

  • Sesiunea de evaluare: 16 octombrie 2019
Nr. crt. Nr. înregistrare Facultate/Departament Solicitant Instituție – stagiu de cercetare Admis/Respins
1. UAIC nr. 16352/06.09.2019 ICI UAIC – Departamentul Științe CS III dr. MĂȚĂU Florica, CERIC-ERIC, Laborator la Electtra – Sincrotrone Trieste S.C.p.a. Admis

-Etapa a III-a a proiectului –

  • Sesiunea de evaluare: 9 septembrie 2019
Nr. crt. Nr. înregistrare Facultate/Departament Solicitant Instituție – stagiu de cercetare Admis/Respins
1. UAIC nr. 14791/01.08.2019 Matematica Prof. dr.habil. MUNTEANU
Marian Ioan
Istambul Center for Mathematical Sciences (IMBM) Admis

“Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.34PFE/19.10.2018”

„This project is funded  by the Ministry of Research and Innovation within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram 1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.34PFE/19.10.2018”

„Conceput în România”