A patra competiție pentru bursele doctorale CommScie, sesiunea noiembrie-decembrie 2014

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  organizează, în perioada  noiembrie-decembrie 2014,o nouă sesiune de selecţie pentru acordarea de burse doctorale în cadrul proiectului„Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În această sesiune vor fi scoase la concurs 4 poziţii de cercetători înmatriculați la doctorat cu frecvenţă  în cadrul Școlilor Doctorale ale Universității  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu proiecte de cercetare care se încadrează în domeniile prioritare ale Strategiei Naționale pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007-2013, id est: tehnologiile societăţii informaţionale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse şi procese inovative, spaţiu şi securitate şi cercetări socio-economice şi umaniste.

Cercetătorii selectați vor beneficia de burse doctorale în valoare de 1600 lei/ lună și de un pachet financiar separat pentru participarea la conferințe naționale și internationale și efectuarea de stagii de mobilitate în state membre ale Uniunii Europene.

La concursul pentru burse doctorale pot aplica doctoranzi care îndeplinesc următoarele criterii generale de eligibilitate :
• să fie doctoranzi cu frecvență, înmatriculați la doctorat la UAIC in anii 2012/2013 si 2013/2014;
• sa fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul sau reședința legală în România;
• să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finanțare similară, în cadrul altui program doctoral finanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

Toate detaliile selecției le găsiți aici.

By |2014-12-02T22:18:06+00:0020 noiembrie 2014|Noutăți|