Proiect despre facilitare tranziției de la școală la viața activă pentru studenții din domeniul economie-afaceri internaționale

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in calitate de partener al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, a lansat in data de 31.01.2011 proiectul strategic ,,Facilitare tranzitiei de la scoala la viata activa pentru studentii din domeniul economie-afaceri internationale” , proiect ce se va desfasura in perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013, cu o valoare totala de 11.168.004 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă corelarea dintre calificarile şi competenţele studenţilor din domeniul economie-afaceri internaţionale şi cerintele specifice necesare pe piaţa muncii, dobândite doar prin practică, la nivel interregional şi transnaţional. Proiectul pune bazele unui sistem inovativ şi eficient de corelare a calificărilor şi competenţelor studenţilor din domeniul economie-afaceri internaţionale cu cerinţele specifice necesare pe piaţa muncii.

De activităţile proiectului vor beneficia peste 400 de studenţi din domeniul economie şi afaceri internaţionale ca public ţintă direct vizat, ce vor urma stagii de practică în cadrul companiilor partenere în cei trei ani de implementare.

Prin intermediul stagiilor de practică la nivel local, interregional şi transnaţional, studenţii învaţă să acţioneze în lumea globală a afacerilor, dezvoltându-şi aptitudinile de muncă într-un mediu concurenţial şi, astfel, sporindu-şi posibilităţile de inserţie pe piaţa muncii în momentul absolvirii.

După finalizarea proiectului rezultatele pot fi extinse la nivelul tuturor universităţilor economice din România, în vederea creării unei platforme naţionale de practică, care să permită creşterea gradului de conectare a vieţii academice cu mediul de afaceri.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeşte în oameni!”

Descarcă comunicatul de presă.

Persoanǎ de contact proiect:
Conf. univ. dr. Dorel Paraschiv
Manager Proiect
Tel:0728.88.11.39
E-mail:proiect62955@gmail.com
Web: http://www.rei.ase.ro/practica

Persoana de contact UAIC:Rusu Nicoleta
Supervizor stagiu practica
E-mail: nicoleta.rusu@uaic.ro

By |2013-12-13T14:01:39+00:007 februarie 2011|Noutăți, Proiecte Europene, Studenți|