PN III- Programul 1- Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare

Subprogram 1.2 -Performanta institutionala

Proiecte complexe realizate in consortii CDI

Nr.
crt.

Facultate

Nr.contract

Titlul proiectului complex

Responsabil UAIC   proiect complex

Proiecte componente ale proiectului complex in care UAIC este partener

Perioada de derulare

1

INFORMATICA
UAIC PARTENER

73PCCDI/2018

Resurse si tehnologii pentru dezvoltarea interfetelor om-masina in limba romana

 ReTeRom

Prof. univ. dr. Dan Cristea

 proiect component P1

Corpus biomodal pentru limba romana adnotat pe multiple niveluri

COBILIRO

01.03.2018 – 30.11.2020

proiect component P2

Tehnologii pentru procesarea limbajului natural

TEPROLIN

proiect component P3

Tehnologii pentru adnotarea automata a datelor audio si pentru realizarea interfetelor de recunoastere automata a vorbirii

TADARAV

proiect component P4

Tehnologii de realizare a interfetelor om-masina pentru sinteza text-vorbire cu expresivitate 

SINTERO

2 FIZICA – UAIC PARTENER 74PCCDI/2018

Tehnologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro si nano-structurate cu aplicatii biomedicale

TehnoBioMed

Prof. univ. dr. Tudor Luchian

  proiect component P1

Dezvoltarea de nanoplatforme multifunctionale de baza de micro- si nanotehnologii cu cost redus de fabricare pentru implementarea acestora in aplicatii biomedicale privind detectia, identificarea si inactivarea agentilor patogeni in mediul spitalicesc

01.03.2018 – 31.08.2020

proiect component P2

Dezvoltarea unor sisteme de transport si eliberare a unor molecule biologic active bazate pe dendrimeri cu aplicatii directe in domeniul biomedical si farmaceutic

proiect component P4

Tehnologii de obtinere de nanoimunosorbenti pe baza de nanoparticule de SiO2, Fe2O3 si Au functionalizate cu anticorpi sau antigene si aplicatii ale acestora in tehnicile de tip nano ELISA  in faza omogena pentru detectia de contaminanti de tip pesticidic din probe alimentare si de mediu

3 BIOLOGIE – UAIC PARTENR 26PCCDI/2018

Procese integrate si sustenabile de depoluare a mediului, reutilizare a apelor uzate si valorificare a deseurilor

SUSTENVPRO

Prof. univ. dr. Mircea Nicoara

proiect component P1

Evaluari complexe ale poluantilor prioritari din diverse matrici de utilizare a apei si identificarea riscurilor asupra ecosistemelor si sanatatii umane

01.03.2018-

31.12.2020

proiect component P3

Valorificarea resurselor de biomasa pentru dezvoltarea de procese inovative de epurare a  apelor uzate si eliminare a poluantilor prioritari ( organici si metale toxice)

proiect component P5

Evaluarea sustenabilitatii proceselor de tratare/epurare a apei si valorificare a deseurilor prin analiza ciclului de viata

4 Dept. Interdisciplinar – Stiinte– UAIC PARTENER 60PCCDI/2018

Obtinerea si expertizarea unor noi materiale biocompatibile pentru aplicatii medicale

MedicalMedMat

Prof. univ. dr. Ion Sandu

proiect component P5

Cresterea biocompatibilitatii si a osteointegrarii implanturilor metalice prin acoperiri si sisteme de aerosoli 

SOLION

01.03.2018 – 31.10.2020
5 FILOSOFIE– UAIC PARTENER- Proiectul 4 52PCCDI/2018

Platforma Pluridisciplinara complexa de cercetare integrativa si sistematica a identitatilor si patrimoniului cultural tangibil si non-tangibil din Romania

PATCULT#RO

Prof. univ. dr. George  Bondor

proiect component P4

Arhitecturi identitare si noi categorii ale patrimoniului: analiza multidisciplinara a mecanismelor constructiei identitare in relatie cu patrimoniul cultural  in Romania contemporana

01.03.2018 – 31.08.2020
Dept. Interdisciplinar- Stiinte – UAIC PARTENER -Proiect 3

 proiect component  P3

Noi tehnologii pentru prezervarea, conservarea si recuperarea patrimoniului cultural