Revista presei, 28 iulie 2017

Paradoxurile de la admiterea la facultate la „Cuza“ şi la Agronomie: în ciuda multitudinii de candidaţi, tot au mai rămas multe locuri neocupate la buget

În ciuda unei admiteri peste aşteptările conducerilor, la universităţile din Iaşi care au finalizat procesul de admitere, încă mai există locuri la buget care au rămas neocupate. În cazul Universităţii de Ştinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“, deşi au fost aproape 1.100 de dosare depuse pe aproximativ 700 de locuri, există trei specializări care nu au ocupat integral locurile la licenţă. 

Practic, la specializarea Biologie de la Facultatea de Agricultură au fost 15 dosare depuse pe 25 de locuri la buget, rămânând cel puţin zece locuri neocupate, fiindcă dacă la confirmarea locurilor nu se prezintă toţi 15 care au avut, poate, şi altă opţiune, locurile vor rămâne libere. Apoi, la Facultatea de Horticultură, la specializarea Ingi­neria mediului, au fost 25 de dosare pentru 40 de locuri la buget, în timp ce la Facultatea de Zootehnie, la specializarea cu acelaşi nume, sunt 43 de dosare pe 65 de locuri bugetate.

Există astfel de situaţii şi la Universitatea „Al.I. Cuza, chiar dacă au avut cele mai multe dosare depuse din ultimii şapte ani. Cea mai mare discrepanţă se regăseşte la Facultatea de Biologie, la specializarea Ştiinţa Mediului, unde au fost depuse doar 12 dosare pentru cele 65 de locuri disponibile la buget. A existat şi la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor o astfel de situaţie, chiar dacă au fost aproximativ 2.500 de dosare depuse acolo în total: la specializarea Economie au fost doar nouă candidaţi pe cele 25 de locuri bugetate disponibile. Facultatea de Fi­zică a fost una dintre cele două ale UAIC care nu şi-au acoperit, la nivelul întregii facultăţi, locurile la buget, fiind 53 de dosare depuse pe 76 de locuri, o situaţie similară fiind şi la specializarea Filosofie de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, unde au fost 26 de dosare pe 30 de locuri bugetate. Cele mai multe situaţii în cadrul aceleiaşi facultăţi se întâlnesc la Geografie şi Geologie.

Cu excepţia domeniului principal – Geografia, la toate celelalte trei au rămas locuri disponibile la buget. La specializarea Geologie au fost doar 9 candidaţi pe 44 de locuri, la Inginerie geologică au fost 25 pe 40 de locuri, în timp cel la Ştiinţa mediului au fost 23 de dosare pe 27 de locuri. La cele două Facultăţi de Teo­lo­gie au rămas, de asemenea, locuri libere la buget. La specializarea Arte vizuale de la Teologie ortodoxă au fost 13 dosare pe 30 de locuri la buget, în timp ce la Teologie Romano-Catolică au fost 25 de dosare pe 35 de locuri. Pentru toate aceste fa­cultăţi cu locuri disponibile la buget, cât şi pentru restul de locuri de la taxă rămase libere, universităţile vor organiza în toamnă admitere, locurile disponibile urmând a fi anunţate după confirmarea poziţiilor de către absolvenţii de liceu deja admişi.

Publicație: Ziarul de Iași

Absolvenţi de liceu tot mai bine pregătiţi îşi doresc să devină medici

Admiterea la UMF s-a încheiat: note mult mai mari ca în anii trecuţi

 

Ultima medie la Medicină, de exemplu, a fost cu aproape un punct mai mare faţă de anul trecut.

 Ultima medie cu care s-a intrat anul acesta, la buget, la Facultatea de Medicină Generală a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi a fost de 8,90, mai mare cu peste un punct faţă de anul trecut, când a fost 7,87. 

Asta în condiţiile în care, potrivit oficialilor UMF, subiectele nu au fost vizibil mai uşoare decât în anii trecuţi, ceea ce denotă o mai bună pregătire a concurenţilor. Cei peste 2.000 de candidaţi care au susţinut concursul ieri şi-au aflat astăzi notele, ele fiind publicate la avizier şi, ulterior, pe site-ul UMF, fiind realizată automat şi repartiţia pe locurile de la buget / taxă. În ceea ce priveşte mediile, acestea au fost simţitor mai mari la majoritatea specializărilor. La Medicină Generală, pe lângă ultima medie de 8,90 de la buget, s-a intrat la taxă cu 8,12; la specializarea Asistenţă Me­dicală Generală ultima medie la buget a fost 8,34, iar la taxă, 6.02; la Nutriţie şi Dietetică ultima medie la buget a fost de 8,63, iar ultima medie de la taxă a fost de 5,10.

La Facultatea de Medicină Dentară, specializarea principală de Medicină Dentară, ultima medie la buget a fost de 6,64, iar ultima medie de la taxă a fost de 5,39, în timp ce la Tehnică Dentară, la buget s-a intrat cu medii de la 7,61 în sus, iar la taxă ultima medie a fost 5,10. La Facultatea de Farmacie, ultima medie de la buget a fost de 6,01, iar la taxă de 5,24, în timp ce la Fa­cultatea de Bioinginerie Medicală, specializarea cu acelaşi nume, s-a intrat cu 9.03 la buget şi 5,55 la taxă, în timp ce la Balneo­fiziokinetoterapie la buget s-a intrat cu 6,87, iar la taxă cu 6,35. A existat un singur olimpic care a fost admis pe un loc bugetat, la Facultatea de Me­dicină Generală, care nu a dat concurs de admitere. Candidaţii nemulţumiţi au putut de­pune contestaţi în termen de 24 de ore de la ora afişării.

Listele finale vor fi afişate sămbătă, 29 iulie, iar luni dimineaţă Senatul UMF Iaşi va valida rezultatele. Candidaţii trebuie să se prezinte până pe 8 august să confirme locurile. Pentru admiterea din toamnă au mai rămas libere locuri la taxă la Nutriţie şi Dietetică, opt la Medicină Dentară, 70 la Farmacie şi unul la Bioinginerie, tot la taxă. Înscrierea pentru perioada de toamnă se face în perioada 14 – 16 septembrie, examenul de admitere va avea loc pe 20 septembrie, în timp ce pe 25 septembrie are loc validarea rezultatelor de către Senatul Universităţii.

 Publicație: Ziarul de Iași

Admiterea la Universitatea Tehnică continuă până luni

Peste 2.800 de candidaţi s-au înscris până în prezent la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ din Iaşi, astfel, până pe data de 31 iulie, când se va încheia perioada de înscriere, cel mai probabil, toate locurile la buget vor fi ocupate. 

Miercuri şi joi s-au înscris mai bine de 200 de candidaţi, după ce marţi conducerea universităţii comunicase, după o primă redistribuire computerizată pe baza opţiunilor, că doar trei dintre cele 11 facultăţi nu şi-au ocupat toate locurile la buget. Candidaţii au avut posibilitatea ca, depunând un singur dosar şi plătind o singură taxă, să se înscrie la oricâte specializări au dorit dintre cele scoase la concurs de către TUIAŞI. De asemenea, chiar dacă locurile nu se vor ocupa până la sfârşitul perioadei de depunere a dosarelor, universitatea mai are posibilitatea de a mai primi studenţi în sesiunea din toamnă. Săptămâna aceasta, miercuri, pe data de 26 iulie, au fost depuse 110 dosare pentru locurile la buget şi 4 pentru cele la taxă, cei mai mulţi dintre candidaţi alegând Facultatea de Elec­tronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, unde au fost depuse 31 de dosare.

Ieri însă, prima în ordinea pre­ferinţelor a fost Facultatea de Mecanică, cu 24 de dosare depuse, depăşind cu 3 dosare Facultatea de Electronică, Tele­comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Anul acesta a fost concurenţă şi pe locurile destinate cadidaţilor din Re­publica Moldova şi Ucraina, chiar dacă numărul acestora a crescut de la 30 la 250 de locuri pentru licenţă. Pentru anul universitar viitor mai bine de 500 de candidaţi din Republica Moldova şi-au arătat dorinţa de a urma programele de studiu de la TUIAŞI. Admiterea la Universitatea Tehnică continuă până luni, 31 iulie.

 Publicație: Ziarul de Iași

Studenţii care dau meditaţii gratuit la matematică elevilor vor primi note mai mari la cursuri, la facultate

Studenţii Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi“ au posibilitatea să obţină credite de studiu prin activităţi de voluntariat. Aceştia vor oferi meditaţii studenţior de anul I în perioada 22 august – 15 septembrie, iar efortul depus se va transforma în punctaj ce se va adăuga la nota de la final de semestru. 

Programul este organizat de către Centrul de Consiliere TUIAŞI Counselin Center, urmând ca acesta să se aplice în perioada următoare şi la celelalte facultăţi din cadrul universităţii. „Deocamdată nu s-a stabilit exact numărul de credite pe care îl vor primi studenţii voluntari. Acesta este un proiect în cadrul unui program de dezvoltare instituţională, pe partea de consiliere şi orientare profesională. Este dezvoltat de acest departament la nivelul întregii universităţi, însă Fa­cultatea de Mecanică este prima în cadrul căreia se va aplica acest program.

La celelalte facultăţi urmează, în cazul unora, anul acesta să fie implementat, iar la celelalte, din luna februarie a anului viitor“, menţionează conf.dr.ing. Gelu Ianuş, decanul Fa­cultăţii de Mecanică. Programul este unul flexibil, iar studenţii voluntari, pe lângă creditele de studiu suplimentare recunoscute de către universitate, vor primi şi un Certificat de Voluntariat. Studenţii care vor oferi meditaţii pot alege una dintre disciplinele Analiză Matematică, Algebră, Geometrie Analitică şi Diferenţială, Studiul Materialelor, Programare Calcu­latoare şi Limbaje de Programare sau Mecanică.

 Publicație: Ziarul de Iași

Probleme cu bursele de vara ale studentilor. Ce spune Ministerul Educatiei

Acordarea burselor pentru absolventii care au finalizat studiile universitare de licenta si master pe perioada vacantelor de vara reprezinta o incalcare a prevederilor legale, deoarece acestia nu mai au statutul de student, foarte multi dintre absolventi fiind deja integrati pe piata fortei de munca, precizeaza Ministerul Educatiei Nationale, joi, intr-un raspuns la o solicitare AGERPRES, dupa ce in spatiul public au aparut informatii conform carora studentii din anii terminali nu primesc bursele in perioada de vara.

Ministerul Educatiei Nationale subliniaza ca, in conformitate cu prevederile art. 142 alin. (7) din Legea educatiei nationale 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, „persoana admisa la un program de studii universitare de licenta, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe intreaga perioada a prezentei sale in cadrul programului respectiv, de la inmatriculare si pana la sustinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai putin pe perioadele de intrerupere a studiilor”.

De asemenea, MEN subliniaza ca pot beneficia de bursa, indiferent de tipul acesteia, numai persoanele care au calitatea de student, cu respectarea prevederilor prezentului ordin si a prevederilor regulamentului propriu al institutiei de invatamant superior, conform art. 3 din OMEN nr. 3392/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca „bursele, indiferent de categorie, se acorda pe toata durata anului universitar (12 luni), (pentru persoanele care au calitatea de student), iar studentilor inmatriculati in ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licenta sau de master care beneficiaza de orice tip de bursa in ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se va/ vor acorda acelasi tip de bursa/ burse pana la sustinerea examenului de finalizare a studiilor”.

Programele de finalizare a studiilor de licenta si master sunt stabilite prin regulamentele interne ale institutiilor de invatamant superior si cuprinse in actele aditionale la contractele de studii ale studentilor, astfel incat data de sustinere a examenului de finalizare a studiilor este cunoscuta pentru fiecare program de studiu, se mai arata in raspunsul MEN.

„Legiuitorul a statuat ca, dupa data stabilita in regulamentele interne de sustinere a examenelor de finalizare a studiilor, sa nu se mai acorde burse, absolventii nemaiavand statutul de student. Daca institutia de invatamant a stabilit inca o sesiune de examen de finalizare a studiilor in cursul aceluiasi an universitar, aceasta inseamna depasirea perioadei legale de studii si implicit, dupa data de finalizare a primului examen, institutia de invatamant superior nu poate acorda burse celor care nu au sustinut examenul in prima sesiune legala de finalizare. In concluzie, acordarea burselor pentru absolventii care au finalizat studiile universitare de licenta si master pe perioada vacantelor de vara reprezinta o incalcare a prevederilor legale deoarece acestia nu mai au statutul de student, foarte multi dintre absolventi fiind deja integrati pe piata fortei de munca”, a informat Ministerul Educatiei Nationale.

Publicație: Bună Ziua Iași

 

Veste soc la Universitatea Cuza din Iasi. Sunt vizati doi profesori celebri. Decizia in cazul lor este uluitoare

Masura radicala luata de conducerea unei importante institutii de invatamant superior din Iasi • Conducerea Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” a decis sa ia o serie de masuri radicale in cazul unor profesori renumiti • Cazul a fost dezbatut in sedinta Senatului Universitatii si nimeni nu mai poate da inapoi • Decizia a fost una total neasteptata 

Conducerea celei mai prestigioase institutii de invatamant superior din Iasi a luat o decizie radicala in cazul unor profesori care activau in institutie. Totul a plecat de la o hotarare luata de Senatul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza”, care a decis sa faca o serie de schimbari in organigrama si sa faca curatenie printre anumite personaje.
Votul senatorilor din cadrul Universitatii Cuza a vizat activitatea a doi profesori universitari, respectiv Andrei Corbea-Hoisie, profesor la Facultatea de Litere – Catedra de Germanistica, dar si a lui Gheorghe Cliveti, profesor in cadrul Facultatii de Istorie. Cum s-a ajuns aici?
Cei doi profesori au ajuns la varsta pensionarii de ceva vreme si pentru un timp au mai avut sansa sa predea ca profesori asociati si sa mai aiba activitate. Ambii au solicitat sa li se mai prelungeasca activitatea, insa, in urma sedintei de ieri, Senatul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi nu a fost de acord cu solicitarea.
Publicație: Bună Ziua Iași

 

By | 2017-07-28T07:47:23+00:00 28 iulie 2017|

About the Author: