A doua etapă privind selecţia candidaților pentru bursele doctorale și postdoctorale din cadrul proiectului „Programe doctorale şi postdoctorale – suport pentru creşterea competitivităţii cercetării în domeniul Ştiinţelor exacte” s-a încheiat.

Lista cu rezultatele preliminare o puteţi accesa aici.

Pe cale de contestaţie se poate solicita motivat reevaluarea dosarului de candidatură al contestatarului, fără a fi permisă completarea acestuia. Contestaţiile se pot depune până marţi, 22.07.2014, ora 16.00 la Secretariatul general al proiectului cu sediul la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Blvd. Carol I, nr.11, Departamentul de Cercetare şi Management proiecte, corp A, Rectorat etaj 1, după înregistrarea prealabilă la Registratura generală a Universităţii.

Rezolvarea contestaţiilor se face în termen de 48 ore de la încheierea termenului limită de depunere a contestaţiilor de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

În cazul retragerii unora dintre candidaţi, prioritate vor avea următorii înscrişi în ordinea descrescătoare a punctajelor.