Rezultatele finale pentru bursele doctorale și postdoctorale în domeniile Științele Vieții, Mediului și Pământului

În cadrul proiectului „Programe doctorale și post-doctorale de excelență pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Științele Vieții, Mediului și Pământului”, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a realizat selecția pentru un număr de 25 locuri pentru doctoranzi ai promoțiilor 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 și pentru un număr de 12 locuri pentru cercetătorii postdoctorali.

Găsiți aici rezultatele finale (după contestații)  și rezultatele concursului de selecţie a grupului ţintă, în ordinea descrescătoare a punctajelor, domeniul Biologie/Post-doctorat, după contestaţii

Ca urmare a retragerii, din cadrul grupului țintă, a doctorandului EVA I.MIHAIL, locul acestuia a fost ocupat de doctorandul MEREUTA I. MIHAI, persoană aflată pe lista de rezervă. Doctorandul MEREUTA I. MIHAI a obținut, în urma concursului de selecție un punctaj de 44,13.

Găsiți aici lista finală a candidaților selectați în grupul țintă după această înlocuire.

Proiectul se încadrează în Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, cererea de propunere de proiecte nr. 159 ”Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”.

By |2014-05-07T17:14:03+00:006 mai 2014|Noutăți|