Rezultatele proiectului „Programe doctorale şi post-doctorale de excelenţă pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Ştiintele Vieţii, Mediului şi Pământului”

Universitatea din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj, Universitatea de Vest din Timişoara, Institutul de Biologie şi Patologie Celulară “Nicolae Simionescu”, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad implementează în perioada 08 aprilie 2014 – 07 octombrie 2015 proiectul cu titlul „Programe doctorale şi post-doctorale de excelenţă pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Ştiintele Vieţii, Mediului şi Pământului”.

Proiectul POSDRU/159/1.5/S/133391 a fost selectat la finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 159 ”Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători postodoctorat”.

Proiectul are ca scop stimularea şi susţinerea unei cariere în cercetare în domeniile Ştiintelor vieţii, Mediului şi Pământului (Biologie, Ştiinţa Mediului/Ecologie, Geologie, Geografie).

Click pentru a citi rezultatele parțiale ale activităților (la 5 iunie 2015) .

By | 2015-06-06T08:26:46+00:00 6 iunie 2015|Noutăți|

About the Author: