Facultatea de Biologie

Contact

Telefon/Fax: 0241 74 2940
Adresa: str. Nicolae Titulescu Nr. 163, loc. Agigea, Constanța, România
Website: www.bio.uaic.ro/agigea/ro_index.html

Coordonator CS III Emanuel Ștefan BALTAG

În perioada 29-30 iunie, 2018, în cadrul Stațiunii Biologice Marine “Prof. Dr. Ioan Borcea” de la Agigea, studenții Facultății de Biologie a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași vor primi vizita Domnului Călin Hodor de la Wildlife Management Consulting și a Domnului Sebastian Bugariu de la Societatea Ornitologica Romana / BirdLife Romania. Ei le vor prezenta studenților cum este să lucrezi într-o firmă de consultanță de mediu, respectiv într-o Organizație neguvernamentală, oferindu-le astfel noi oportunități, idei, direcții de angajare și/sau pregătire profesională.

Noțiuni introductive de GIS aplicat în Biologie

Foto_Manu_01-1

Locație: Stațiunea Biologică Marină „Prof. Dr. Ioan Borcea”, Agigea, noul laborator dedicat pentru astfel de training-uri!

Cursurile se vor desfășura la un nivel de începător.

Prezintă: C.S. III Dr. Emanuel Ștefan Baltag

Noțiuni prezentate:

– Elemente generale GIS

– Crearea și utilizarea datelor de tip vector

– Crearea și utilizarea datelor de tip raster

– Introducerea datelor în GIS

– Prelucrarea datelor în GIS

– Realizarea hărților și exportul datelor

– Întrebări, clarificări în legătură cu GIS

Echipament necesar: laptop (minim Windows 7), GPS (nu este obligatoriu)

Stațiunea Biologică Marină „Prof. Dr. Ioan Borcea”, Agigea, a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, se află la 14 km de Constanța

Ofertă sejur pe litoralul Mării Negre pentru perioada iunie-septembrie 2018

Tariful de cazare este de 20 lei/pat/zi pentru elevi/studenți, respectiv 25 lei/pat/zi pentru salariații Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și 30 lei/pat/zi pentru salariații din afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” , în camere cu 2-4 paturi.

Pentru servicile de masă avem la dispoziție cantină-restaurant cu personal calificat, unde se pot servi 2-3 mese/zi la prețuri rezonabile, în regim de catering.

Staţiunea Biologică Marină „Prof. dr. Ioan Borcea” de la Agigea este situată în imediata vecinătate a mării, lângă Staţiunea Eforie Nord, cu posibilități de acces la bazele de tratament Eforie Nord și Techirghiol.

Calea de acces către Stațiune recomandată este cea prin Constanța-Eforie Nord-Port Agigea (fără a intra în incinta portului), stânga 300 m.

Prezentare

Staţiunea didactică şi de cercetări marine de la Agigea-Constanţa este situată la 10 km de municipiul Constanţa şi la 1 km de oraşul Eforie. Este situată pe malul Mării Negre în apropiere de deschiderea Canalului Dunăre-Marea Neagră în mare şi lângă „zona liberă” din Portul Agigea (Constanţa Sud).

Înfiinţată în anul 1926 de eminentul zoolog, Prof. Dr. Ioan Borcea, staţiunea Biologică Marină a devenit, în timp, una dintre cele mai active şi dezvoltate staţiuni de la Marea Neagră şi o şcoală pentru hidrobiologia românească. Staţiunea adăposteşte în incinta sa una dintre cele mai interesante rezervaţii ştiinţifice din Europa, „Rezervaţia de plante de dune marine”, în care se găsesc plante şi animale caracteristice dunelor de nisip. Staţiunea are 3 clădiri, în care sunt amenajate laboratoarele de cercetări şi laboratoarele studenţilor pentru practica de biologie şi ecologie, un Muzeu al Mării Negre, o bibliotecă de specialitate şi dormitoarele amenajate pentru studenţi, cadre didactice şi cercetători, cu o capacitate de peste 110 locuri. Şalupa marină „Prof. dr. C. Motaş” şi celelalte facilităţi permit cercetarea ecosistemelor marine în toate tipurile de faciesuri.

Agigea1

Staţiunea este deschisă în tot timpul anului pentru studenţii şi cercetătorii care urmăresc anumite aspecte ale ecosistemelor marine şi terestre, iar în timpul verii funcţionează şi o cantină care poate pregăti masa la peste 150 de persoane. În timpul anului se pot organiza la Agigea tabere studenţeşti, cursuri de vară, tabere de creaţie şi alte activităţi, în funcţie de solicitări.

Testudo_gaeca.ibera2

Staţiunea Zoologică Marină de la Agigea a fost înfiinţată prin Înaltul Decret Regal nr. 810 din 1 martie 1926, al cărei prim director a fost numit, prin acelaşi Decret, profesorul Ioan Borcea. În anul 1970, când staţiunea era în perioada sa de glorie, a fost desfiinţată şi trecută în componenţa Institutului Român de Cercetări Marine din Constanţa, care a luat fiinţă prin unirea tuturor instituţiilor de cercetări marine de la litoralul românesc al Mării Negre. Colectivul de cercetători s-a destrămat iar Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nu a mai putut asigura studenţilor oportunitatea de a desfăşura practica în ecosistemele litoralului românesc al Mării Negre. În 1975, secţiile institutului care funcţionau la Agigea au fost transferate la Constanţa iar clădirile staţiunii au fost preluate de întreprinderile care au construit Canalul Dunăre – Marea Neagră. În acest context, rezervaţia de plante de dune marine, unică în Europa, a rămas timp de peste 20 de ani în paragină. Staţiunea Biologică Marină de la Agigea a revenit la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi în baza ordinului de transfer nr. 4147 din 28 iunie 1990, încheiat între Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, în subordinea căruia se găsea Şantierul de Construcţii Hidrotehnice – Secţia de Exploatare şi Reparaţii Utilaj Naval, şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei. Oficial, redeschiderea Staţiunii a avut loc la 29 iunie 1991. Au fost încadraţi primii doi cercetători, care au început cercetări legate de flora şi fauna marină, colectivul dezvoltându-se în timp. Refacerea funcţionalităţii staţiunii s-a realizat cu mari eforturi din partea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; s-au reparat, repus în funcţiune şi amenajat clădirile din staţiune, astfel încât să se poată desfăşura practica studenţilor în condiţii optime. Începând cu 21 martie 2004, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este custodele ariei naturale protejate „Dunele marine de la Agigea”.

Conducerea staţiunii a fost asigurată de către prof. dr. Gheorghe Mustaţă (1990 – 2008), conf. univ. dr. Victor Surugiu (2008-2011) și prof. dr. Mircea Nicoară (din 2011-prezent).

În vederea ilustrării activităţii de cercetare desfăşurate la Staţiunea Biologică Marină „Prof. dr. Ioan Borcea” Agigea, au fost selectate câteva elemente reprezentative pentru perioada de referinţă.

 • Lucrările Sesiunii Ştiinţifice “Marea Neagră în cumpănă”, 1996, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, volum omagial publicat sub auspiciile Analelor Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Supliment, Lucrările Sesiunii Ştiinţifice “Viaţa în apă şi pe pământ în mileniul III”, 2001, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Lucrările Conferinţei Naţionale „Biodiversitate şi impact antropic în Marea Neagră şi în ecosistemele litorale ale Mării Negre”, 2006, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Lucrările simpozionului “Entomofagii şi rolul lor în păstrarea echilibrului natural”, 2008, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Serie nouă), Secț. I Biologie animală, Supliment, 2013, Lucrările Sesiunii științifice internaționale The Anthropogenic Impact Upon Black Sea Region Biodiversity, 21-22 Oct. 2011 Agigea-Constanța, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Cercetări privind existenţa şi concentrarea unor izotopi radioactivi pe traiectoria lanţurilor trofice caracteristice biocenozelor Mării Negre din zona Agigea – Eforie Nord, contract nr. 7011, tema 20/1444, 1997 – 1999, director prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă, finanţat de Ministerul Învăţământului, valoarea finanţării 7500 RON;
 • Identificarea, extracţia şi purificarea unor substanţe biologic active din biomasa oferită de Artemia salina din Lacul Techirghiol, nr. 448, tema B1, Orizont 2000, 1999 – 2001, finanţat de către MCT, director prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă, valoarea finanţării 13.800 RON;
 • Efectul impactului antropic asupra biodiversităţii din ecosistemele litorale ale Mării Negre de pe coastele României, grant CNCSIS de tip A, Cod 5, 2000 – 2002, director prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă;
 • Cercetări privind impactul unor izotopi radioactivi şi metale grele asupra biodiversităţii ecosistemelor şi a structurilor morfologice, citologice, genetice şi biochimice ale organismelor acvatice din Canalul Dunăre – Marea Neagră, contract M.C.T. nr. 6186, tema B3, Orizont 2000, 2000 – 2003, director prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă;
 • Evaluarea nivelului de eutrofizare a apelor costiere de la litoralul românesc al Mării Negre pe baza studiului comunităţilor de polichete, grant CNCSIS de tip At, Cod 640, 2003 – 2004, director de proiect șef lucrări dr. Victor Surugiu;
 • Fundamentarea ecologică a utilizării polichetelor pentru diagnoza calităţii apei şi sedimentelor de la litoralul românesc al Mării Negre, grant CNCSIS de tip At, Cod 164, 2005-2006, director de proiect șef lucrări dr. Victor Surugiu;
 • Funcţionarea ecosistemului din Rezervaţia Marină 2 Mai – Vama Veche: relaţiile ecologice dintre crustaceele decapode şi unele specii de moluşte, grant CNCSIS de tip TD, Cod 458, 2006 – 2007, director de proiect drd. Sânziana Micu, valoarea finanţării: 20.000 RON/an;
 • Structura şi dinamica stocului de Rapana venosa din sectorul românesc al Mării Negre; caracterizarea creşterii, productivităţii şi diversităţii genetice a acestei specii, grant de cercetare CNCSIS de tip AC, cod 67, 2006 – 2008, responsabil proiect prof. dr. Gheorghe Mustaţă, valoarea finanţării: 90.000 RON/an;
 • NEANTHES Approche multidisciplinaire pour l’évaluation des impacts de la pollution chez deux espèces clés de la Mer Noire, proiect de cooperare bilaterală „Brâncuşi”, cod 14906K, 2007 – 2008, cu Institutul de Biologie şi Ecologie Acvatică a Universităţii Catolice de Vest din Angers (Franţa), finanţat de către MCT în cadrul Programului de Acţiuni Integrate (PAI) Brâncuşi, director proiect partea română prof. dr. Gheorghe Mustaţă, director proiect partea franceză prof. dr. Patrick Gilett;
 • Dezvoltarea şi implementarea unor procedee moderne de monitoring integrat al comunităţilor epibentice asociate substratului dur de la litoralul românesc al Mării Negre, grant CNCSIS, tip PN-II-Idei-PCE, Cod 116, 2008 – 2011, director de proiect univ. dr. Victor Surugiu
 • Centru local de informare turistică în comuna Agigea și proximități; dezvoltare marketing turistic, în parteneriat cu Primăria comunei Agigea, contract de finanțare cu nr. C313011221400013 (din 17.10.2013) în valoare de 1.035.925 lei (cofinanțare UE).
 • Sesiunea Ştiinţifică “Marea Neagră în cumpănă” dedicată împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea Staţiunii Biologice Marine “Prof. Dr. Ioan Borcea” de la Agigea şi a 60 de ani de la dispariţia fondatorului, 18 – 20 octombrie 1996
 • Sesiunea Ştiinţifică “Viaţa în apă şi pe pământ în mileniul III” dedicată împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea Staţiunii Biologice Marine “Prof. Dr. Ioan Borcea” de la Agigea, 19 – 20 octombrie 2001
 • Şcoala internaţională de vară, iulie 2004, coordonator prof. dr. Laurenţiu Şoitu
 • Festivalul Naţional “ro”, Prima ediţie, 21 – 30 august 2005; Ediţia a 3-a, 21 – 31 august 2006.
 • Conferinţa Naţională “Biodiversitate şi impact antropic în Marea Neagră şi în ecosistemele litorale ale Mării Negre”, Staţiunea Biologică Marină “Prof. Dr. Ioan Borcea” de la Agigea, 20 – 21 octombrie 2006.
 • Workshopul “Black Sea Seminar”, organizat de Asociaţia de Geografie din Bucureşti şi Asociaţia de Geografie din Republica Moldova, august 2007
 • A-III-a Conferinţă Naţională “Entomofagii şi rolul lor în păstrarea echilibrului natural”, Staţiunea Biologică Marină “Prof. Dr. Ioan Borcea” de la Agigea, 6 – 8 iunie 2008
 • Reuniunea ştiinţifică în cadrul proiectului: „Pregătirea documentelor suport în vederea implementării procesului de menţinere şi îmbunătăţire a stadiului de conservare a rezervaţiei naturale Dunele marine de la Agigea”, Staţiunea Biologică Marină “Prof. Dr. Ioan Borcea” de la Agigea, 30 aprilie 2010
 • Sesiunea științifică internațională The Anthropogenic Impact Upon Black Sea Region Biodiversity, 21-22 octombrie 2011, Agigea-Constanța
 • Conferința Societății Române de Ecologie, 21 octombrie 2011.
1990-1991: 420; 1991-1992: 510; 1992-1993: 560; 1993-1994: 540; 1994-1995: 580; 1995-1996: 620; 1996-1997: 660; 1997-1998: 650; 1998-1999: 700; 1999-2000: 780; 2000-2001: 840; 2001-2002: 980; 2002-2003: 2000; 2003-2004: 1040; 2004-2005: 980; 2005-2006: 910; 2006-2007: 940; 2007-2008: 960; 2008-2009: 800; 2009-2010: 378; 2010-2011: 403; 2011-2012: 450; 2012-2013: 412; 2013-2014: 372; 2014-2015: 290.
 • În anul 1995 s-a început colaborarea cu specialiştii de la Departamentul de Oceanografie al Universităţii din Southampton (Anglia), organizându-se o expediţie ştiinţifică în complexul lacustru Razim – Sinoie și în zona adiacentă a Mării Negre, cu scopul inventarierii faunei acvatice şi specializării unor tineri cercetători şi studenţi.
 • În anul 2004, pentru cercetarea în vederea elaborării de către Sânziana Ghiţan a tezei de doctorat „Biodiversitatea decapodelor de la litoralul românesc al Mării Negre”, coordonată de către prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă, s-au desfăşurat activităţi de colaborare ştiinţifică cu cercetătorii Departamentului Resurse Marine Vii din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanţa. Colaborarea a constat în activităţi comune de colectare a materialului biologic şi de încadrare taxonomică, de selectare a speciilor pretabile unor acţiuni de maricultură precum şi realizarea unor experimente privind potenţialul de creştere în captivitate a speciilor selectate (Palaemon elegans şi Eriphia verrucosa).
 • În cadrul aceleiaşi teme de cercetare, în anul 2005 s-a iniţiat colaborarea cu Institutul de Cercetări Experimentale Interdisciplinare al Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj, Departamentul de Biologie moleculară, în vederea elaborării unor studii de taxonomie moleculară la unele specii de decapode şi exprimării diversităţii specifice a populatiilor de Rapana venosa din Marea Neagra şi Marea Adriatică cu ajutorul markerilor nucleari.
 • În perioada 2007 – 2008, prin colaborarea cu cercetătorii de la Institutul de Biologie şi Ecologie Aplicată a Universităţii Catolice de Vest din Angers (Franţa), în cadrul parteneriatului Hubert Curien franco-român BRÂNCUŞI (Programe de Acţiune Integrată), a fost realizat studiul structurii comunităţilor bentonice din zona Agigea – Eforie Nord şi a fost iniţiat studiul dinamicii populaţiei speciei Neanthes succinea, indicator de poluare, din zona Canalului Dunăre – Marea Neagră.
 • În anul 2009, în cadrul proiectului IDEI 116, s-au desfăşurat activităţi de colaborare ştiinţifică cu cercetătorii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină, sucursala Constanţa, activităţi ce au constat în sesiuni comune de scufundări subacvatice, prelevări şi determinări de probe. Prin intermediul acestei colaborări a fost posibilă participarea cercetătorilor şi studenţilor de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi la expediţiile pe mare cu nava de cercetări marine „Mare Nigrum”.
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Staţiunea Biologică Marină „Prof. dr. Ioan Borcea” Agigea asigură custodia ariei naturale protejate ROSCI0073 „Dunele marine de la Agigea”, împreună cu aria naturală protejată 2.366 „Dunele marine de la Agigea”, care se află în incinta Staţiunii Agigea, în baza convenţiei de custodie (nr. 171/14.07.2010) încheiate cu Ministerul Mediului şi Pădurilor.
 • La data de 06.2011, Staţiunea Biologică Marină „Prof. dr. Ioan Borcea” Agigea a co-semnat Protocolul de Colaborare dintre Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare“ şi Facultatea de Biologie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, referitor la practica studențească de vară.
 • La data de 20.03.2012, Staţiunea Biologică Marină „Prof. dr. Ioan Borcea” Agigea a semnat Protocolul de Colaborare cu nr. 4993 cu Primăria Comunei Agigea, realizat în vederea încurajării activităților turistice în zonă.
 • La data de 22.10.2012 a fost semnat Actul Adițional nr. 1 la Convenţia de colaborare (din 20.05.2009) cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină-GEOECOMAR, cu privire la realizarea Rețelei de stații geodinamice permanente GeoPontica.
 • La data de 14.12.2012, la sediul APM Constanța, Staţiunea Biologică Marină „Prof. dr. Ioan Borcea” Agigea a semnat Memorandul de Cooperare de către membrii Comitetului de coordonare a Planului Local de Acțiune pentru mediu pentru județul Constanța.
 • La data de 4.12.2014 a fost semnat Actul Adițional nr. 2 la Convenţia de custodie (nr. 171/14.07.2010), încheiată cu Ministerul Mediului şi Pădurilor.
 • La data de 16.12.2015 a fost semnat Actul Adițional nr. 3 la Convenţia de custodie (nr. 171/14.07.2010), încheiată cu Ministerul Mediului şi Pădurilor (pentru perioada 2015-2020).

Galerie Foto