Programele de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2016/2017

Programele de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2016/2017 2017-05-03T11:52:04+00:00

Programele de conversie profesională sunt destinate cadrelor didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 • Perioada de admitere

Sesiunea din iulie:

 • 17 – 21 iulie: înscrierea;
 • 24 – 26 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 Sesiunea din septembrie:

 • 7 – 11 septembrie: înscrierea;
 • 12 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Pentru a doua sesiune de admitere (acolo unde este cazul) fiecare facultate va fixa şi va aduce la cunoştinţa candidaţilor şi a conducerii universităţii numărul de locuri rămase disponibile.

 • Actele necesare pentru înscriere
 • Diploma de Licenţă (sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N.C.S.) şi Suplimentul la Diplomă/Foaia Matricolă în original. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • Diploma de Bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N.C.S. în original. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte calitatea de cadru didactic şi disciplinele predate (în original), vizată de ISJ;
 • copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul); pentru candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este necesară precizarea „apt pentru efort fizic”;
 • alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricolă, dosar plic etc.).

Click pentru a descărca metodologia de admitere

Programele de conversie profesională propuse, condițiile de admitere, taxele de înscriere, taxele de școlarizare, numărul  minim și maxim de locuri propuse

Domeniul Nr. Progr. Denumirea programului Forma de învăţământ Nr. Sem. Numar locuri minim Numar locuri maxim
Administrarea afacerilor 1 Economia comerțului, turismului și serviciilor IF 3 5 50
2 Economia comerţului, turismului şi serviciilor IF 4 5 50
Finanțe 3 Finanțe și bănci IF 3 5 25
4 Finanțe și bănci IF 4 5 25
Economie şi afaceri internaţionale 5 Economie şi afaceri internaţionale IF 3 10 100
6 Economie şi afaceri internaţionale IF 4 10 100
Marketing 7 Marketing IF 3 5 50
8 Marketing IF 4 5 50
Contabilitate 9 Contabilitate şi Informatică de gestiune ID 3 5 50
10 Contabilitate şi Informatică de gestiune ID 4 5 50
Management 11 Management ID 3 5 50
12 Management ID 4 5 50

Condiții de admitere: 

 • 50% media ex. de licenţă;
 • 50% media ex. de bacalaureat.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media examenului de bacalaureat.
Taxa de înscriere: 250 lei
Taxa de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3000 de lei la IF
 • 2900 de lei la ID
Domeniul: Geografie
Denumirea programului: Geografie
Forma de învățământ: învățământ cu frecvență
Numărul de semestre: 4
Condiții de admitere: 100% media examenului de licenţă/diplomă.
Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studii.
Taxa de înscriere: 190 de lei
Taxa de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017: 2800 de lei
Număr de locuri minim: 10
Număr de locuri maxim: 90
Domeniul: Matematică
Denumirea programului: Matematică
Forma de învățământ: IF
Numărul de semestre: 4
Condiții de admitere: Candidaţii trebuie să fi urmat, în cadrul programului de licenţă deja absolvit, cel putin un curs de matematică.
Media de admitere:
● 100% Media examenului de licenţă a programului anterior absolvit.

Taxa de înscriere: 120 de lei
Taxa de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017: 3000 de lei
Număr de locuri minim: 25
Număr de locuri maxim: 35