Inscriere scoli de vara ROSE - 2020

 • Date personale părinte / tutore

 • stradă și număr
 • Am luat la cunoștință condițiile în care se desfășoară școala de vară, și îmi exprim acordul, în calitate de părinte / tutore legal instituit al elevului, ca elevul numit aici să participe, în perioada 6-19 iulie 2020 la una dintre cele 12 școli de vară organizate la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.
 • pe verso, titularul CI va declara că este de acord ca fiul/fiica/minorul (nume, prenume) să participe la una dintre cele 12 școli de vară organizate la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, și își va adăuga numele, prenumele și semnătura. Nu uitați să scanați / fotografiați și verso!
  Accepted file types: jpg, png, pdf, gif.
 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
 • semnată de părintele/tutorele minorului sau de către elev (dacă este major) că a luat la cunoștință că școala de vară are o durată de 14 zile și că elevul are obligația de a rămâne în campus și a participa la toate activitățile din program, până la finalizarea acestuia, în caz contrar părintelui/tutorelui minorului/elevului major putându-i-se imputa contravaloarea cheltuielilor per participant aferentă zilelor absentate. Formularul de declarație se găsește aici. Se descarcă și de completează de către părintele/tutorele minorului sau de către elev (dacă este major) și apoi se scanează.
  Accepted file types: jpg, png, pdf, gif.
 • Date personale elev

 • Stradă și număr
 • Cod Numeric Personal elev
 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
 • pe verso, dirigintele/directorul unității de învățământ va aviza participarea elevului la școala de vară, menționând că acesta nu a avut abateri disciplinare în cursul anului școlar
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
 • Accepted file types: jpg, png, gif, pdf.
 • în aceasta se vor menționa - dacă este cazul - bolile cronice de care suferă elevul și tratamentul pe care îl urmează
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
 • Apartenența la una din categoriile cu risc de abandon școlar

  (conform ROSE)
  (va trebui să prezentați Adeverință care să ateste faptul că elevul primește bursă de ajutor social)
  (va trebui să prezentați Declarație pe proprie răspundere a unui părinte sau a tutorelui instituit legal)
  (va trebui să prezentați Certificat medical sau orice alt document din care se rezulte cerințele educaționale speciale )
  (va trebui să prezentați Declarație pe proprie răspundere a unui părinte sau a tutorelui instituit legal)
 • Ordonați descrescător, în funcție de preferințele dvs. școlile de vară oferite de UAIC.

  Utilizați metoda drag and drop și rearanjați cele 12 școli de vară oferite de UAIC. Dați click pe numele școlii de vară și repoziționați-o în funcție de preferința dvs. Prima opțiune din listă să fie opțiunea preferată, iar ultima din listă cea mai puțin preferată. Perioada de desfășurare a școlilor de vară 06-19 iulie 2020.
  • Vreau să fiu student la Litere! – Şcoală de vară pentru elevi – LiteratIS (Facultatea de Litere)
  • Vacanță juridică DREPT în Iași – Drept în Iași! (Facultatea de Drept)
  • Şcoală de vară pentru Economiști – EconomIS (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor)
  • Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii! GEO-GEO” (Facultatea de Geografie și Geologie)
  • Experiență universitară timpurie pentru elevii aflați în situații de risc: program-punte în domeniile Educație Fizică şi Sport şi Teologie Romano Catolică – TEOSPOR” (Facultățile de Educație Fizică și Sport și Teologie Romano-Catolică)
  • Şcoală de vară pentru Ştiințe: program punte pentru tranziția de la liceu la universitate – Vara Ştiințelor” (Facultățile de Biologie și Chimie)
  • Şcoala de vară în domeniul Teologiei Ortodoxe şi Istoriei pentru îmbunătățirea oportunităților de participare la învățământul universitar a elevilor cu risc de abandon – TEOIST” (Facultățile de Teologie Ortodoxă și Istorie)
  • De-ale viitorului: informatică și matematică – INFORMAT (Facultățile de Informatică și Matematică)
  • Hai la facultate! Să descoperim împreună vara universitară la Cuza! VINOlaUAIC! (Facultățile de Filosofie și Științe Social-Politice și Psihologie si Științe ale Educației)
  • „Descoperă-ţi vocaţia prin educaţie! Şcoala de vară - Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - DEVO” – (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)
  • „Vino la Facultatea VERDE” – (Facultatea de Biologie)
  • „Cum ajung profesor/antrenor?” Şcoala de vară – CAPA (Facultatea de Educație Fizică şi Sport)
 • Observație pentru elevii ce au participat în anii trecuți

  În cazul, în care ati participat în anii trecuți, la o școala de vară organizată prin programul ROSE, la una dintre facultățile din cadrul UAIC, primele trei opțiuni pe care le faceți trebuie să fie pentru alte școli decât cea la care ați participat.