Doctoratele lunii mai 2014

Doctoratele lunii mai 20142014-09-05T14:47:26+00:00

29 mai 2014

La data de 29.05.2014ora 10, în Sala R 402, domnul CLIPA V.  CĂTĂLIN-IOAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STRATEGII ŞI POLITICI ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DIN SPAŢIUL EUROPEAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul  MANAGEMENT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof.univ.dr. Maria-Viorica Bedrule-Grigoruţă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Conducător ştiinţific:

Prof.univ.dr. Panaite Nica, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;

Referenţi:

1. Prof.univ.dr. Constantin Brătianu, Academia de Studii Economice din Bucureşti;

2 . Conf.univ.dr. Bogdan Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi;

3. Conf.univ.dr. Andrei-Ştefan Neştian, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

21.05.2014

La data de 21.05.2014, ora 12:00, în Laborator Dinamica de Grup, dna. ZEPA  N. LILIANA CĂS. CISMARIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PROFILUL ANTREPRENORULUI DE SUCCES ÎN CONTEXTUL ECONOMIC DE CRIZĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: prof. univ. dr. Ticu Constantin,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Zoltan Bogathy,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

  • conf. univ. dr. Avram Eugen, Universitatea  din Bucureşti
  • conf. univ. dr. Corina Ilin, Universitatea de Vest din Timişoara
  • conf. univ. dr. Stefan Boncu,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

24.05.2014

La data de 24.05.2014, ora 10:00, în Sala H1 dna. ŞTEFĂNESCU I. ALIS-NICOLETA CĂS.DUMITRAŞCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PODOABE ROMANE DESCOPERITE ÎN CONTEXTE FUNERARE DIN PROVINCIILE MOESIA INFERIOR ŞI DACIA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Petronel Zahariuc,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

  • prof. univ. dr. Nicolae-Octavian Bounegru,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
  • conf. univ. dr. Ioan-Carol Opriş, Universitatea  din Bucureşti
  • C.S. I dr. Constantin Iconomu, Institutul de Arheologie Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

19.05.2014

La data de 19.05.2014ora  10, în Sala R 402,  doamna SENIUC E.  MIHAELA CĂS. STATE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ANALIZA ŞI PROGNOZA POPULAŢIEI JUDEŢULUI SUCEAVA, în vederea obţinerii titlul