Laboratorul de formare a personalului didactic universitar pentru noile tehnologii educaţionale (NTE) – sala D 201