Marți, 6 martie 2018, o delegaţie a Grupului Băncii Mondiale, condusă de doamna Tatiana Proskuryakova, Director de Ţară pentru România şi Ungaria, s-a aflat într-o vizită oficială la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi unde a fost primită de Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonatorul de Credite al UAIC și de Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, Prorector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe. Discuțiile au vizat priorităţile Băncii Mondiale în contextul elaborării Cadrului de Parteneriat cu România pentru perioada 2018-2023. Conducerea UAIC a prezentat pe scurt cele 5 proiecte obținute prin Schema de Granturi Competitive pentru universități din cadrul ROSE, finanțate de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (parte a Grupului Băncii Mondiale). Proiectele amintite, în valoare de peste 500 de mii de euro, sunt gestionate de mai multe facultăți ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”, cum ar fi: Filosofie și Științe Social-Politice, Geografie și Geologie, Litere, Matematică, precum și Psihologie și Științe ale Educației.

De la ora 10.30, în Sala Senatului, reprezentanții Grupului Băncii Mondiale au avut un dialog fructuos cu profesorii și studenții prezenți la această întâlnire pe marginea oportunităților și constrângerilor economiei românești și a priorităților de dezvoltare ale României. Discuțiile s-au purtat pe baza proiectului de program cadru de cooperare dintre România și Banca Mondială, acesta fiind rezultatul unui diagnostic de țară conturat pe parcursul anului trecut.

„Ne face o deosebită plăcere şi onoare să purtăm un dialog cu reprezentanţii comunităţii academice din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi privind priorităţile de dezvoltare ale oraşului şi ale regiunii,” a declarat dna. Tatiana Proskuryakova, Director de Ţară pentru România şi Ungaria. „Oraşul Iaşi a realizat progrese importante în ultimii ani prin atragerea de investiţii şi valoricarea capitalului uman în diferite industrii, precum sectorul IT. Mediul academic joacă şi va continua să joace un rol central în stimularea şi susţinerea eforturilor de asigurare a unei creşteri sustenabile şi crearea de locuri de muncă bine plătite.”

„Suntem onorați să găzduim astăzi delegația Băncii Mondiale, condusă de doamna Tatiana Proskuryakova și să dezbatem împreună provocările și oportunitățile României de astăzi și de mâine. Ne bucurăm că suntem un partener serios de dialog pentru instituții internaționale de prestigiu precum Banca Mondială, care fac eforturi serioase pentru a crea valoare și a genera dezvoltare durabilă în țara noastră.” a declarat prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu – Prorector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe.

Cadrul de Parteneriat cu Ţara (CPŢ) constituie un document strategic care direcționează implicarea Grupului Băncii Mondiale, prin alinierea la propriile obiective de dezvoltare ale țării și prin realizarea unui diagnostic cuprinzător. În cadrul procesului de pregătire a CPŢ, sunt solicitate puncte de vedere şi se poartă discuţii cu o serie întreagă de factori interesaţi din România, inclusiv entităţi din sectorul privat, autorităţi publice locale şi naţionale şi reprezentanţi ai societăţii civile, privind modurile în care Grupul Băncii Mondiale poate asigura un sprijin mai bun eforturilor României de a reduce sărăcia şi de a îmbunătăţi oportunităţile pentru toţi cetăţenii țării.

Vizita a inclus, de asemenea, întâlniri cu Primarul Municipiului Iaşi şi reprezentanţi ai mediului de afaceri.

Banca Mondială și-a deschis reprezentanța în România în anul 1991. De atunci, Banca Mondială a sprijinit toate sectoarele economiei româneşti prin împrumuturi, garanții și granturi în valoare de peste 11 miliarde USD. La momentul de față, Banca Mondială sprijină prioritățile de reformă ale României prin intermediul unui portofoliu care cuprinde împrumuturi pentru investiții, activități de analiză și operațiuni de asistență tehnică. În anul 2016, Grupul Băncii Mondiale și România au marcat aniversarea a 25 de ani de parteneriat pentru reducerea sărăciei și asigurarea unei creșteri economice incluzive.