Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iași derulează anual două proiecte instituționale de schimburi academice pentru studenții, cadrele didactice și personalul administrativ din Universitate: unul, Erasmus+ KA 103, în cadrul Programului Erasmus+ cu Țările Participante (statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, Macedonia, Turcia și Serbia), iar cel de-al doilea, Erasmus+ KA107, în cadrul  Programului Erasmus+ cu Țări Partnere (celelalte state non-UE).

Universitatea a depus proiectele pentru KA103 și KA107 în luna februarie 2019, solicitând finanțarea de schimburi academice cu universități din toate statele membre UE și 27 de țări din afara Uniunii Europene. În urma evaluării de către ANPCDEFP (Agenția Națională pentru Programe în Domeniul Educației și Formării Profesionale), proiectul Erasmus+ KA103 al UAIC a fost aprobat și finanțat cu un grant instituțional de 1.997.645 Euro (aproximativ 6 % din grantul național total pentru cele 73 de universități românești participante, grantul instituțional mediu fiind de aprox. 467.000 Euro); valoarea grantului institutional KA-103 este stabilită în funcție de realizările anterioare ale fiecărei universități în Programul Erasmus. Astfel, raportat la numărul mediu de studenți Erasmus din universitîțile din țară, în anul 2017-2018 UAIC a avut o performanță de peste șase ori mai mare.

Grantul instituțional de anul acesta va permite UAIC finanțarea a 310 de stagii studențești de studiu, 350 de stagii de practică pentru studenți și pentru absolvenții UAIC din 2020, 200 de stagii de predare pentru cadrele didactice și 80 de stagii de formare pentru toate categoriile de personal din Universitate.

Conform statisticilor publicate de Comisia Europeană pentru ultimul an academic încheiat (2017-2018), UAIC se situează mult peste media europeană în ceea ce privește numărul de studenți care beneficiază de stagii Erasmus+ de studiu și practică. Astfel, în timp ce media europeană a numărului de studenți beneficiari este de 77 de studenți/ instituție, de la UAIC au plecat în stagii Erasmus+ 614 studenți (media în instituțiile de învățământ superior din România fiind de 99 de studenți beneficiari de stagii Erasmus/ an).

Implementarea acestui proiect Erasmus+ KA103 2019 a început deja prin organizarea selecțiilor în facultăți, urmând ca stagiile să se desfășoare începând din toamna 2019.

Rezultatele pentru cel de-al doilea proiect Erasmus instituțional depus de UAIC, KA107, sunt așteptate în luna iulie.