Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va organiza încă trei școli de vară finanțate din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), pe lângă cele nouă școli aflate în implementare la UAIC. Toate cele trei sub-proiecte propuse în cadrul rundei a III-a de aplicații pentru Schema de Granturi Competitive pentru Universități – Programe de vară finanțate din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) au fost aprobate de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) din cadrul Ministerului Educației Naționale.

Școlile de vară aprobate sunt următoarele:

  • „Cum ajung profesor/antrenor?” – CAPA (Facultatea de Educație Fizică și Sport);
  • „Vino la Facultatea VERDE” – VERDE IS (Facultatea de Biologie);
  • „Descoperă-ţi vocaţia prin educaţie!” – Şcoala de vară – Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – DEVO (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației).

Bugetul total obținut prin cele trei sub-proiecte este de 840.270 lei, iar finanțarea este acordată pentru 225 de elevi care vor participa la ateliere de lucru, vizite de studiu, competiții sportive, evenimente culturale, activități legate în mod specific de viața universitară și domeniile de studiu ale facultăților implicate, pe o durată de maximum 36 de luni.

Cele trei școli de vară au obținut, la fel ca și cele evaluate anterior, punctaje ridicate (peste 86 de puncte), acestea venind în completarea celor nouă școli aflate în implementare la UAIC și care, pe parcursul derulării lor, au fost apreciate pozitiv de către elevii participanți, de monitorii UMPFE, dar și de Banca Mondială care a selectat Școala de vară LiteratIS drept model de bune practici la nivel național.

Sub-proiectele de tip punte, finanțate integral de Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială), au ca scop desfășurarea de cursuri și activități relevante destinate elevilor de liceu, cu precădere celor dezavantajați, pentru încurajarea finalizării studiilor liceale și facilitarea continuării studiilor la nivel terțiar.

Sub-proiectele au fost elaborate de câte un reprezentant al facultăților intrate în competiție, cu sprijinul logistic și expertiza membrilor Biroului Proiecte de Dezvoltare din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Informații privind condițiile de participare, măsurile de securitate, calendarul înscrierilor și modalitatea de selecție a elevilor în vederea participării la una dintre cele 12 școli de vară ROSE pe care le implementeaza UAIC găsiți aici.