Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” demarează proiectul ,,Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca lansează proiectul „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”, finanţat în cadrul Programului Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – Fondul Social European.

Obiectivul general al proiectului este crearea unei comunităţi universitare implicate în evoluţia şi restructurarea învăţământului superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor şi sistemelor managementului calităţii totale (TQM), adecvate cerinţelor în schimbare ale stakeholderilor.

Grupul ţintă al proiectului este format din persoane implicate în dezvoltarea politicilor în învăţământul superior; persoane cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior (rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, şefi de catedre, directori de departamente, şefi de compartimente etc.); experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional; membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi (membri ai Senatelor universităţilor, ai Consiliilor facultăţilor); membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/ facultate; persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare (titularii de disciplina, tutorii de practica, tutori de programe); persoane implicate în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/ facultate; membri ai partenerilor sociali; studenţi.

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de maxim 36 de luni (1.12.2010 – 31.11.2013).

Persoane de contact:

  • Manager proiect: prof. univ. dr. Panaite Nica, pnica@uaic.ro
  • Manager adjunct proiect: ec. dr. Cornelia Medeleanu, mirelam@uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

By | 2013-12-13T15:48:14+00:00 3 ianuarie 2011|Anunţuri, Noutăți, Proiecte Europene|

About the Author: