Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi Universitatea de Medicină şi Farmacie vor forma un consorţiu

Universitatea “Alexandru Iona Cuza” va forma un consorţiu cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi, până la sfârşitul anului 2008. După finalizarea parteneriatului, studenţii vor avea posibilitatea să urmeze cursuri sau specializări la ambele universităţi, recunoscute pe baza transferului de credite şi se vor realiza programe academice comune, inclusiv un ghid comun de admitere în care să se menţioneze toate cursurile şi specializările ce pot fi urmate, la oricare din cele două instituţii.

Prin constituirea consorţiului, vor putea fi realizate teme de top în cercetare, baza materială şi financiară antrenată în derularea proiectelor fiind gestionate în comun, prin intermediul unor centre de cercetare. Colaborarea va viza inclusiv mobilitatea cadrelor didactice, utilizarea în comun a infrastructurii didactice şi de cercetare, a spaţiilor de cazare, a bazelor sportive şi a fondului de carte.

Unul din avantajele majore ale consorţiului va fi posibilitatea de participare în comun la proiecte ale Uniunii Europene şi atragerea de resurse de finanţare din ţară şi din străinătate, pentru dezvoltarea bazei materiale. Cele douăuniversităţi vor colabora şi în probleme legate de integrarea profesională a absolvenţilor, realizare în comun a unor evenimente, conferinţe, simpozioane etc., organizarea periodică a unor schimburi de experienţă etc.

Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” a aprobat ieri demararea constituirii consorţiului, detaliile privind numele, conducerea acestuia şi componenţa consiliilor urmând a fi stabilite în urma discuţiilor cu partenerii de la Universitatea de Medicină.

By | 2016-10-12T15:32:06+00:00 24 iunie 2008|Noutăți|

About the Author: