Zilele Universității 20162016-10-28T13:52:49+00:00
Urmăriți înregistrarea ceremoniei aniversare

Programul ceremoniei aniversare Dies Academici

Vineri, 28 octombrie 2016

Aula Magna „Mihai Eminescu”

 11.00   Gaudeamus Igitur

Corala „Universitas”, coordonată de doamna Gabriela ENĂȘESCU, Dirijor Alexandru DARIE

11.05    Cuvânt de deschidere 

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

11.20    Mesajele invitaţilor

12.00   Conferința „Istoriografia românească între tradiționalism și reînnoire”, susținută de Domnul Academician Doctor Victor SPINEI – Vicepreședinte al Academiei Române

12.50   Ceremonia de decernare a titlului de Professor Emeritus al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

13.10    Decernarea bursei „Sf. Dumitru”

Prof. univ. dr. Dumitru OPREA – Rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în perioada 2000 – 2008

13.25    Premierea tinerilor cu rezultate deosebite în cercetare

13.45   Mini-recital Corala „Universitas”

14.00   Gaudeamus Igitur

Corala „Universitas”, coordonată de doamna Gabriela Enășescu

Dirijor Alexandru Darie

Programul evenimentelor din facultăți

„FLORI DE TOAMNĂ”, a XL-a ediţie

29 octombrie – 20 noiembrie 2016, orar de vizitare 9.00 – 17.00

Inaugurarea expoziției va avea loc sâmbătă, 29 octombrie, orele 11.00

Tipul manifestării: Expoziţie flori, fructe şi seminţe

Invitati: Corala “Universitas” a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Locul de desfășurare: Grădina Botanică “Anastasie Fătu” Iași, Sera expoziţională

Pagina web: www.botanică.uaic.ro

Date de contact coordonator: Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE, Directorul Grădinii Botanice “Anastasie Fătu” Iași, e-mail: tanase@uaic.ro, tel.: 0232 201 373

UNIVERSITATEA DIN IAȘI ÎN VREMEA MARELUI RĂZBOI

20-31 octombrie, orele 8.00-20.00

Tipul manifestării: Expoziția fotografică

Expozitia reunește imagini de epocă din Iași (capitala politică a României din noiembrie 1916), fotografii ale Palatului Universitar de la Copou, ale laboratoarelor și Bibliotecii, devenite sedii ale unor instituții publice centrale (Ministerul Instrucțiunii, Ministerul de Război etc.), dar și imagini ale unor profesori participanți la conflict. Fotografiile sunt însoțite de explicații și comentarii, care introduc privitorul în atmosfera vremii.

Locul de desfășurare: Sala Pașilor Pieduți, Corp A

Date de contact coordonator:Lect. univ.dr. Ionuț NISTOR, Directorul Muzeului Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, e-mail inistor2001@yahoo.com

FACULTY OF BIOLOGY ANNUAL SCIENTIFIC MEETING (FBASM 2016)

21-22 octombrie 2016

21 octombrie 2016, orele 8.00-19.30

Tipul manifestării: Sesiune ştiinţifică

Scopul sesiunii ştiinţifice a Facultăţii de Biologie este de a stabili o conexiune de nivel academic între cadre didactice, cercetători şi practicieni din diverse ramuri ale biologiei, medicinei şi altor domenii înrudite care vizează studiul sistemelor biologice.

Locul de desfăşurare: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie, corp B, et. I, Amfiteatrul B-II

Moderatorul manifestării: Conf. univ.dr. Dragoş Lucian GORGAN

Parteneri: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Grădina Botanică „Anastasie Fătu”

Pagina web a manifestării: http://www.bio.uaic.ro/sesiune/2016/pages/organization.html

Date de contact coordonator: Conf. univ.dr. Dragoş Lucian GORGAN, e-mail lucian.gorgan@uaic.ro, tel.: 0232 201 574

22 octombrie 2016, orele 10.00-16.00

Tipul manifestării: Excursie ştiinţifică – vizită la Grădina Botanică „Anastasie Fătu”

Locul de desfăşurare: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Grădina Botanică „Anastasie Fătu”

Moderatorul manifestării: Prof. univ.dr. Cătălin TĂNASE – Directorul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu”

Parteneri: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Grădina Botanică „Anastasie Fătu”

Pagina web a manifestării: http://www.bio.uaic.ro/sesiune/2016/pages/program.html

Date de contact coordonator: Prof. univ.dr. Cătălin TĂNASE, e-mail: tanase@uaic.ro, tel.: 0232 201 373

ÎNTÂLNIRI CU EXPERIENȚA, ÎNTÂLNIRI CU ABSOLVENȚII

26 octombrie 2016, ora 18.00

Tipul manifestării: Colocviu

Absolvenţi ai Facultăţii de Biologie vor prezenta repere ale devenirii lor profesionale şi vor răspunde întrebărilor celor prezenţi. Manifestarea va avea un caracter lunar. Prima întâlnire va avea loc în data de 26 octombrie 2016, orele 18.00 – Grădinile Orientului (prezintă Conf. dr. Carmen GACHE).

Locul de desfăşurare: Facultatea de Biologie, Corp B, et. I, Amfiteatrul B-II

Moderatorul manifestării: Conf. univ.dr. Lăcrămioara Carmen IVĂNESCU

Pagina web a manifestării: http://www.bio.uaic.ro/#home/home.html

Date de contact coordonator: Conf. univ.dr. Carmen GACHE, e-mail: cgache@uaic.ro

CONFERINȚA FACULTĂȚII DE CHIMIE, ediția 2016

27 octombrie 2016, ora 15.00  și 28 octombrie 2016, ora 09.00

Tipul manifestărilor: Simpozion internaţional şi Sesiune de manifestări ştiinţifice

Locul de desfășurare: Amfiteatru P3, Corp A

Moderatori: cadre didactice de la Facultatea de Chimie și invițatii lor

Pagina web a manifestării: http://www.chem.uaic.ro/ro/manifestari/zu2016.html

Date de contact coordonatori:  

Conf. univ.dr. Ramona DANAC, e-mail: rdanac@uaic.ro; tel.: 0232 201 342;

Prof.univ.dr. Aurel PUI, e-mail: aurel@uaic.ro, tel.: 0232 201 276

DREPTUL ȘI JUSTIȚIA ÎNTR-O EPOCĂ A PROVOCĂRILOR

24 octombrie 2016, ora 16.00

Tipul manifestării: Conferinţă naţională

Conferința va fi organizată pe patru secțiuni, asigurând un cadru pentru dezbateri pe teme actuale din spațiul științelor juridice: secțiunea de Științe penale, cu subtema Transformări legislative şi adaptări jurisprudenţiale în științele penale; secțiunea de Drept privat, cu subtema Stabilitate şi reformă în dreptul privat, secțiunea de Drept public: Reforma administraţiei şi statul de drept, secțiunea de Drept internaţional şi european: Ordinea juridică internaţională şi europeană în faţa provocărilor contemporane.

Locul de desfăşurare: Facultatea de Drept, amfiteatrele III.9., II.6., sala Vespasian Pella şi Sala de Consiliu

Moderatorul manifestării: Decanul Facultății de Drept, Lect.univ.dr. Vasile Septimiu PANAINTE

Partener: Editura Hamangiu

Date de contact coordonator: Conf.univ.dr. Ioana Maria COSTEA, e-mail: anale.drept@uaic.ro, tel.: 0232 201 158

GLOBALIZATION AND HIGHER EDUCATION IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION (GEBA 2016)

20-23 octombrie 2016

Tipul manifestării: Conferinţă internaţională

Cea de-a noua ediţie a Conferinţei internaţionale “Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration” (GEBA 2016) va reuni specialiști de renume din țară și străinătate (SUA, Franța, Germania, Spania, Italia, Israel). Această manifestare științifică își propune să promoveze cooperarea internațională în domeniul educației și cercetării științifice economice. GEBA 2016 va reprezenta spațiul propice prezentării și dezbaterii celor mai recente provocări ale globalizării. Totodată, conferința GEBA 2016 va oferi cadrul necesar dezvoltării de noi teme de cercetare și abordări transdisciplinare în domeniul științelor economice.

Secțiunile în cadrul cărora vor avea loc dezbaterile conferinței sunt următoarele:

 • Higher Education: Trends, Challenges and Emerging Opportunities;
 • Higher Education during Global Crisis: The New Global Learning Framework;
 • Social, Economic and Political Dimensions of the Global Crisis: Implications for European Union;
 • Cycles, Crises and Global Economy;
 • Quantitative Analysis under Global Challenges;
 • Globalization and Business Information Systems;
 • Impact of Globalization on Finance and Banking;
 • Global Context of Financial and Accounting Reporting;
 • Marketing within the Triad: University – Business Environment – Society;
 • Globalization and Sustainable Development – Challenges and Trends in Organizational Management Services and Business Communication;
 • Citizen-Oriented Best Practices in Public Administration.

Pagina web a manifestării: http://www.feaa.uaic.ro/geba/

Locul de desfășurare: Corp R

Moderatorul manifestării: Decanul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Prof.univ.dr. Dinu AIRINEI

Pagina web a manifestării: http://www.feaa.uaic.ro/geba/

Date de contact coordonator: Prof. univ.dr. Carmen PINTILESCU, e-mail: carmen.pintilescu@uaic.ro;  tel.: 0232 201 471.

CURSA CAIACELOR UNIVERSITARE

20 octombrie 2016, orele 12.00-14.00

Tipul manifestării: Competiție sportivă

Competiție de popularizare a activităților nautice în Iași. Lungimea traseului este de 2 km, participanți – studenții universităților din Iași.

Locul de desfășurare: Râul Bahlui

Parteneri: universitățile din Iași

Date de contact coordonatori: Asist. dr. Sava FETESCU, e-mail fetsava@yahoo.com, Lect.univ. dr. Radu IACOB, e-mail iacobradu1975@gmail.com     

ACTIVITĂȚI FIZICE PENTRU O COMUNITATE SĂNĂTOASĂ

22 octombrie 2016, orele 17.00-18.30

Manifestarea își propune promovarea stilului de viață sănătos prin activități de tip aerobic.

Tipul manifestării: Activitate motrică interactivă (Flash Mob)

Locul de desfășurare:  Palas Mall