Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi achizioneaza prin cumparare directa servicii de revizie posturi de transformare, conform cu solicitarea de oferta si specificatiile tehnice atasate:

solicitare oferta revizie posturi transofrmare 13.08

ERATA 1: Termenul limita de depunere a ofertelor este 21.08.2019.

ERATA 2: La termenul de plata al serviciilor, in loc de:

„a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de catre  Autoritatea Contractanta, daca prestarea serviciilor este anterioara datei  primirii facturii;

b) 30 de zile calendaristice de la data data recepţiei  serviciilor daca  Autoritatea Contractanta a primit factura la data receptiei ori anterior acestei date.”

se va citi:

„Plata serviciiilor se va face in termen de maximum 30 de zile de la data recepţiei serviciilor de către persoana/ persoanele desemnate de autoritatea contractantă, în baza facturii fiscale.”