niversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează procedura simplificata pentru furnizarea de aparate de aer conditionat conform Anunțului de participare simplificat numărul SCN1009326/13.08.2018,  publicat în SEAP.