Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi achizitioneaza prin procedura simplificata mobilier conform Anuntului de participare simplificat SCN1042410 din 25.04.2019 publicat in SEAP.

Contractor: RTC Proffice Experience SA; valoarea contract: 2.182,25 lei fara TVA; (lot 1 – birou, lot 2 – scaun, lot 3 – dulap).