Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  organizează, în data de 08.05.2019, ora 900, la sediul instituţiei, situat în B-dul Carol I nr.11, Rectorat – Sala Ferdinand, licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii unor suprafețe pentru instalare echipamente de radio-telecomunicații.

Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini la Direcţia Tehnică, telefon 0232 201044.

Anunt