.

Tip Finanțare

Documente

Proiecte colaborative de cercetare

Documentul de apel (.pdf)

Ghidul aplicantului (.pdf)

Anexa 1.1 – Cerere de finanțare – Partea A (.pdf)

Anexa 1.2 – Cerere de finanțare – Partea B (.doc)

Anexa 1.3 – Tabel privind etica (.doc)

Anexa 1.4 – Schema de ajutor de stat (.pdf)

Declarația privind eligibilitatea organizației de cercetare (.doc);  trebuie completată numai de către solicitanții români (promotor și parteneri)

Declarația privind eligibilitatea întreprinderii (.doc) trebuie completată numai de către solicitanții români (parteneri)

Declarația instituție Promotor de proiect_partner (.doc)

Declarația privind încadrarea în definiția organizației de cercetare (.doc) – trebuie completată doar de către solicitanții români (promoter și parteneri);

Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii și mari (.doc) – trebuie completată numai de către solicitanții români (parteneri);

Declarația privind certificarea efectului stimulativ pentru IMM-uri(.doc) – trebuie completată doar de către solicitanții români (parteneri)

Declarația privind certificarea efectului stimulativ pentru întreprinderi mari (.doc) trebuie completată doar de către solicitanții români (parteneri)

Anexa 1.5 – Declarația TVA (.doc), se completează de către toți solicitanții

Declarația privind nefinanțarea din alte surse (.doc)

Declarația directorului de proiect (.doc) (PI) (fara format impus)

Alte documente utile :

Cerere aprobare proiect in BECA (.doc)

Ghidul evaluatorului

Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01)

Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iune 2014

Platforma de brokeraj – disponibilă la adresa https://eea.brokerage.uefiscdi-direct.ro
Baza de date căutare parteneri pentru granturile SEE și norvegiene

Important :

În vederea stabilirii unui parteneriat cu entități private, PP (instituții publice), vor avea în vedere art.24 din ORDIN nr. 2840 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

Pentru proiectele aflate în această situaţie, în secţiunea „upload’ din platforma de depunere online, se vor încărca documente doveditoare în acest sens (se acceptă inclusiv printscreen cu procedura de selecţie publicată)

Persoană de contact UAIC:

Lina Diana

e-mail: diana.lina@uaic.ro

int. 2560

Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică