P1 – Dezvoltarea sistemului național de CD

 Subprogramul Tip finanțare  Documente
 1.1  Resurse umane
1.1.1. Proiecte de Cercetare Postdoctorală (PD)

 Informații UEFSCDI – PD

 1. Pachet de informații PD 2021 (aprobat prin Ordinul MCID nr. 95/03.06.2021)
 2. Cererea de depunere la UAIC 2021
 3. ANEXA 7 – Declaraţie pe propria răspundere a directorului de proiect privind nefinanţarea din alte surse, certificarea legalităţii și corectitudinea informațiilor
 4. ANEXA 8 – Declaraţie pe propria răspundere a instituţiei gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituţie
 5. ANEXA 10 – Declaraţia pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară a instituției gazdă
 6. Domenii științifice
 7. Fișa de evaluare
 8. Calendar

Informații: Șef Serviciu Elena Felice (eradu@uaic.ro., int. 1024)

 1.1.2.Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)

Informații UEFISCDI –TE

 1. Pachet de informații TE 2021 (aprobat prin Ordinul MCID nr. 96/03.06.2021)
 2. Cererea de depunere la UAIC 2021
 3. ANEXA 7 – Declaraţie pe propria răspundere a directorului de proiect privind nefinanțarea din alte surse, certificarea legalităţii și corectitudinea informațiilor
 4. ANEXA 8 – Declaraţie pe propria răspundere a instituţiei gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituţie
 5. ANEXA 10 – Declaraţia pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară a instituției gazdă
 6. ANEXA 11 – Acordul conducătorului de doctorat, pentru doctoranzii nominalizați în echipa de proiect
 7. Domenii științifice
 8. Fișa de evaluare
 9. Calendar

Informații: Șef Serviciu Elena Felice (eradu@uaic.ro., int. 1024)

1.1.3.Bursa Tânărului cercetător (BT)  Nu sunt competiții deschise
1.1.4. Premierea rezultatelor cercetarii – articole  (PREC ISI)
1.1.5. Premierea rezultatelor cercetării – brevete (PREC BVT)
1.1.6. Proiecte de mobilitate pentru cercetători (MC)

Platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro este disponibilă începând din data de 30 iunie 2020.

Cererile de finanţare se depun în regim continuu, până la data de 15 octombrie 2020, ora 16:00.

1.1.7. Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora (MCD)
1.1.8. Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (MCT)
1.1.9. Burse de cercetare „Stefan Odobleja” (BSO)  Nu sunt competiții deschise
1.1.10. Burse de cercetare „Spiru Haret” (BSH)  Nu sunt competiții deschise
1.2 Performanță instituțională
  1.2.1.Proiecte complexe realizate în consorţii CDI(PCCDI)
 Nu sunt competiții deschise
 1.3  Infrastructuri de cercetare-dezvoltare Nu sunt competiții deschise
1.4 Suport Nu sunt competiții deschise

Creșterea competitivității economiei românesti prin cercetare, dezvoltare și inovare

Subprogramul Tip finanțare Documente
2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare
2.1.2 Bridge Grant.pdf Informatii competitie
2.1.3 Proiect experimental demonstrativ.pdf
 1. Pachet de informaţii PED (2019)
 2. Cerere de depunere a unui proiect – UAIC 2019
 3. Anexa III.1 – Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
 4. Anexa III.2 – Declaraţie privind eligibilitatea organizaţiei de cercetare
 5. Anexa III.6 – Declaraţie privind nefinanţarea din alte surse, certificării legalităţii și a corectitudinii informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și informațiilor completate în platforma de depunere
 6. Anexa III.7 – Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituție
 7. Fişa de evaluare
 8. Calendar
2.1.4 Transfer la operatorul economic.pdf
 1. Pachet de informaţii PTE (2019)
 2. Cerere de depunere a unui proiect – UAIC 2019
 3. Anexa III.6 – Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare. Condiţii cumulate
 4. Anexa III.7 – Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizaţiei de cercetare
 5. Anexa III.8 – Declaraţie privind nefinanţarea din alte surse, certificării legalităţii și a corectitudinii informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și a informațiilor completate în platforma de depunere
 6. Anexa III.9 – Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituție
 7. Fişa de evaluare
 8. Calendar
Cooperare europeană și internațională

Subprogramul Tip finanțare Documente
3.1 Bilateral/multilateral
3.1.1 RO-MOLDOVA
3.1.2 RO-BELGIA.pdf
3.1.3 AUF-RO.pdf
3.1.4 RO-FRANTA.pdf
3.2 Orizont 2020
3.2.1 Proiecte ERA-NET/ERA-NET Cofund
3.5 Alte initiative si programe europene si internationale
3.5.1 Proiecte EUREKA Traditional, EUREKA-Cluster, Eurostars
3.6 Suport
3.6.1 Premierea participarii la Orizont 2020.pdf
3.6.2 Proiecte suport Reprezentare si Organizare

Cercetare în domenii de interes strategic

Subprogramul Tip finanțare Documente, lik-uri
 5.1 Programul de cercetare, dezvoltare si inovare pentru tehnologii in domeniul laserilor de ultra-înaltă putere ELI-RO
5.1.1 Proiecte ELI-RO.pdf
 5.2 Participare la organismele și programele internaționale de cercetare în domeniul atomic și subatomic
5.2.1 Proiecte EURATOM-FUZIUNE
5.2.2 Proiecte F4E
5.2.3 Proiecte CEA-RO
5.2.4 Proiecte FAIR
5.2.5 Proiecte CERN
5.3 Programul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru tehnologie spațială și cercetare avansată – STAR
5.3.1 Proiecte tip ”Cercetare-Dezvoltare-Inovare” (CDI)
5.3.2 Proiecte tip ”Centre de Competențe în Tehnologii Spațiale” (CCTS)

5.3.3 Proiecte tip ”STRATEGIC” (PS)

5.3.4 Proiecte tip ”INFRASTRUCTURĂ” (PI)