Domeniul de cercetare: Fizica
CARPATH
Centrul de Cercetări Aplicate în Fizică și Tehnologii Avansate

Director: prof. univ. dr. Alexandru Stancu
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Fizică, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iași
Tel.: +40 232 201175; Fax: +40 232 201150
e-mail: alstancu@uaic.ro
Pagină web: http://stoner.phys.uaic.ro

 

Domeniul de cercetare: Fizica
Grupul de Cercetare în Fizică Teoretică

Coordonator: prof. univ. dr. Ciprian Dariescu
e-mail: marina@uaic.ro
Pagină web: http://www.phys.uaic.ro/fizica-teoretica_c23.html

 Domeniul de cercetare: Fizica
Grupul de Cercetare în Fizica Materiei Condensate și Aplicații Funcționale Avansate 

Coordonator: prof. univ. dr. Felicia Iacomi
e-mail: iacomi@uaic.ro
Pagină web: http://www.phys.uaic.ro/fizica-materiei-condensate-aplicatii-functionale-avansate_c2123.html

 

Domeniul de cercetare: Fizica
Grupul de Cercetare în Magnetism-Modelare 

Coordonator: prof. univ. dr. Alexandru Stancu
e-mail: alstancu@uaic.ro
Pagină web: http://stoner.phys.uaic.ro

 

Domeniul de cercetare: Fizica
Grupul de Cercetare în Biofizica Moleculară și Fizica Medicala 

Coordonator: Prof. univ. dr. Tudor Luchian
e-mail: luchian@uaic.ro
tel: 0040232201191
Pagină web: http://www.phys.uaic.ro/bio/, http://biofizicafizicamedicala.wordpress.com/home/

 

Domeniul de cercetare: Fizica
Grupul de Cercetare în Fizica Dielectricilor, Feroelectricilor și Multiferoicilor 

Coordonator: Prof. univ. dr. Liliana Mitoșeriu
Pagină web: http://www.phys.uaic.ro/en/research-group-in-dielectrics-ferroelectrics-and-multiferroics_l162_p0.html

  


Domeniul de cercetare: Științele Pământului
CCFGPED
Centrul de Cercetări-Fizico Geografice și Pedologice în Vederea Exploatării Durabile a Resurselor Naturale
Coordonator: Prof.dr.Constantin Rusu
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Geografie şi Geologie, Bd. Carol I, 20 A, RO – 700505 Iași
Tel.: +40 232 201482; Fax: +40 232 201474,
E-mail: cvrusu@uaic.ro

Domeniul de cercetare: Științele Pământului
Cuguat-TIGRIS
Centrul Universitar de Geografie Umană și de Amenajare a teritoriului-Teritorii Inovante- Gestiune Regionala si Interacțiune Spațială

Coordonator: Prof.dr. Octavian Groza
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Geografie şi Geologie, Bd. Carol I, 20 A, RO – 700505 Iași
Tel.: +40 7450571074,
e-mail: grozaoctavian@yahoo.fr

Domeniul de cercetare: Științele Pământului
Centrul de Cercetare a Riscurilor Naturale și a Dinamicii Utilizării Terenurilor 

Coordonator:  Assoc. Prof. dr. Adrian Grozavu
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Geografie şi Geologie, Bd. Carol I, 20 A, RO – 700505 Iași
Tel.: +40 232 201457; Fax : +40 232 201474
e-mail: adriangrozavu@yahoo.com

Domeniul de cercetare: Științele Pământului
Centrul de Geochimie și Geotermometrie Determinativă

Coordonator:  Prof. dr.Ovidiu Gabriel Iancu
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Geografie şi Geologie, Bd. Carol I, 20 A, RO – 700505 Iași
Tel.: +40727761702
e-mail: ogiancu@uaic.ro


Domeniul de cercetare: Informatică
FMSE Group
Metode Formale în Ingineria Software

Coordonator: Prof. dr. Dorel Lucanu
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ,

Facultatea de Informatică, Strada General Berthelot nr.16, 700483, Iași, Romania
Tel.: +40 232 201551; Fax: +40 232 201490
e-mail: dlucanu@info.uaic.ro
Pagină web: https://fmse.info.uaic.ro/

 Domeniul de cercetare: Informatică
NLP Group
Procesarea Limbajului Natural 

Coordonator: Prof.dr. Dan Cristea
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ,
Facultatea de Informatică, Strada General Berthelot nr.16, 700483, Iași, România
Tel.: +40 232 201542; Fax: +40 232 201490
e-mail: dcristea@info.uaic.ro
Pagină web: http://nlptools.info.uaic.ro/

Domeniul de cercetare: Informatică
ECODAM
Domeniul de cercetare: Calcul Evolutiv în Optimizare şi Data Mining 

Coordonator: Prof. dr. Henri Luchian
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ,
Facultatea de Informatică, Strada General Berthelot nr.16, 700483, Iași, România
Tel.: +40 232 201013; Fax: +40 232 201490
e-mail: ecodam@infoiasi.rocevol@infoiasi.ro
Pagină web: http://profs.info.uaic.ro/~cevol/ ; http://profs.info.uaic.ro/~ecodam

 

Domeniul de cercetare: Informatică
WebGroup
Coordonator: prof.dr.asoc. Sabin-Corneliu Buraga
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ,
Facultatea de Informatică,Strada General Berthelot nr.16, 700483, Iași, România
Tel.: +40 232 201532; Fax: +40 232 201490
e-mail: busaco@info.uaic.ro
Pagină web: http://profs.info.uaic.ro/~busaco/webgroup.html


Domeniul de cercetare: Istoria
Centrul Interdisciplinar de Studii Arheoistorice

Coordonator: Prof. Nicolae Ursulescu
e-mail: n.ursulescu@gmail.com
Tel.: +40 232 201614
Pagina web: http://cisa.uaic.ro/

  

Domeniul de cercetare: Istorie
Centrul de Istoria Evreilor şi Ebraistică 

Coordonator: Prof. Alexandru-Florin Platon
e-mail: aplaton@mail.dntis.ro
Tel.: +40 232 201274
Pagină web: http://history.uaic.ro/cercetare/centre-de-cercetare-2/centrul-de-istoria-evreilor-si-ebraistica/

 

Domeniul de cercetare: Istorie
Centrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale

Coordonator: Lect. univ.dr. Gabriel Leanca
e-mail:gleanca@uaic.ro
Tel.: +40 232 201274
Pagină web: http://history.uaic.ro/cercetare/centre-de-cercetare-2/centrul-de- istorie-a-relatiilor-internationale/

 

Domeniul de cercetare: Istorie
Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului 

Coordonator: prof. asoc. Ovidiu Buruiana
e-mail: ovidiub@uaic.ro
Tel.: +40 232 201273
Pagină web: http://www.studiulcomunismului.ro/

 

Domeniul de cercetare: Istorie
Centrul de Studii Egeo-Mediteraneene 

Coordonator: Prof. Octavian Bounegru
e-mail: octavian_bounegru@hotmail.com
Tel.: +40 232 201615
Pagină web:  http://history.uaic.ro/cercetare/centre-de-cercetare-2/centrul-de-studii-egeo-mediteraneene/

 

Domeniul de cercetare: Istorie
Transformări istorice şi de mediu a Deltei Dunării în Antichitatea clasică
Coordonator: Prof. Octavian Bounegru
e-mail: octavian_bounegru@hotmail.com
Tel.: +40 232 201615

 

Domeniul de cercetare: Istoria
Migraţie şi mobilitate în lumea romană
Coordonator: Prof. Lucreţiu Bîrliba
e-mail: blucretiu@yahoo.com
Tel.: +40 232 201615
Pagină web: cmi.uaic.ro

 

Domeniul de cercetare: Istoria
Relaţii între Ţările Române şi Muntele Athos
Coordonator:  Prof. Petronel Zahariuc
e-mail: zahariuc@uaic.ro
Tel.: +40 232 201274
Pagină web: http://romaniathos.uaic.ro

 

Domeniul de cercetare: Istorie
Oraşele din Ţările Române în perioada medievală şi premodernă
Coordonator:  Prof. Laurenţiu Rădvan
e-mail: radvan.laur@gmail.com
Tel.: +40 232 201274
Pagina web: http://urbfinhistory.uaic.ro/

 

Domeniul de cercetare: Istoria
Metafora corpului în politica şi societatea românească din Evul Mediu până în zilele noastre
Coordonator: Prof. Alexandru-Florin Platon
e-mail: aplaton@mail.dntis.ro
Tel.: +40 232 201274
Pagina web: http://www.metaforacorpului.ro/


Domeniul de cercetare: Filologie
CCI-COMP
Centru pentru Cercetare Interdisciplinară în Literatură Comparată şi Antropologie Culturală 

Coordonator: prof. dr. Mihaela Cernăuţi- Gorodeţchi,
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Litere, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iași
Tel.: +40 724104767; Fax: +40 232 201152
e-mail: micer@uaic.ro

 

Domeniul de cercetare: Filologie
CSC-FR
Centrul de Studii Canadiene 

Coordonator: conf. dr. Cristina Petraş
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Litere, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iași
Tel.: +40 745283738; Fax: +40 232 201152
e-mail: cristina.petras@uaic.ro
Pagină web: http://csciasi.googlepages.com/csc

 


Domeniul de cercetare: Matematică
Grupul Matematică și de Algebră 

Coordonator: Prof.dr. V. Fotea
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Matematica, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iași
Tel.: +40 232 201210; Fax: +40 232 201160
e-mail:  vleorean@uaic.ro
Pagină web: http://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=309

Domeniul de cercetare: Matematică
Grupul de Analiză Matematică 

Coordonator: Prof.dr. C. Zălinescu
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Matematică, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iași
Tel.: +40 232 201222; Fax: +40 232 201160
e-mail: zalinesc@uaic.ro
Pagină web: http://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=309

Domeniul de cercetare: Matematică
MathEDP Group
Grupul de Ecuaţii Diferenţiale, Modelare Matematică şi Aplicaţii

Coordonator: Academician Viorel Barbu
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Matematică, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iași
Tel.: +40 232 201060; Fax: +40 232 201160
e-mail: vb41@uaic.ro
Pagină web: http://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=309

Domeniul de cercetare: Matematică
MathGeo Group
Grupul de Geometrie 

Coordonator: Academician Radu Miron
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Matematică, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iași
Tel.: +40 232 201060; Fax : +40 232 201160
e-mail: radu.miron@uaic.ro
Pagină web: http://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=309

Domeniul de cercetare: Matematică
MathAstroMech Group
Grupul de Mecanică şi Astronomie 

Coordonator: Academician D.Iesan
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Matematică, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iași
Tel.: +40 232 201060; Fax : +40 232 201160
e-mail: iesan@uaic.ro
Pagină web: http://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=309

  


Domeniul de cercetare: Psihologie și Științe Comportamentale
Centru de Cercetare pentru Psihologie Aplicată

Director: Prof. dr. Cornel Havarneanu
Tel. + 40 232  201292; Fax +40 232 201128
E-mail: hcornel@uaic.ro
Pagină web: http://www.psih.uaic.ro/en/facilities/facilities.htm

 

Domeniul de cercetare: Psihologie și Științe Comportamentale
Centrul de Cercetare Pedagogică Fundamentală şi Aplicativă a Performanţei Multireferenţiale din Câmpurile Educaţionale, Profesionale şi Comunitare

Director: Prof. dr. Teodor Cozma
Tel. + 40 232  201296; Fax +40 232 201128
E-mail: tcozma@uaic.ro
Pagină web: http://www.psih.uaic.ro/en/facilities/facilities.htm

Domeniul de cercetare: Psihologie și Științe Comportamentale
IEC
Institutul de Educaţie Continuă

Coordonator:  Prof. PhD. Laurențiu Șoitu
Tel. + 40 232  201306; Fax +40 232 201128
E-mail: soitu@uaic.ro
http://iec.psih.uaic.ro/?lang=en&chapter=Research&forumsession