_MG_2860


Activitățile de cercetare fundamentală și aplicată derulate,  se concentrează pe următoarele domenii de cercetare majore:

I. Domeniul: Matematică și Științe ale Naturii

o Compuși chimici cu aplicații în bio/nano științe, medicină și mediu

o Chimia atmosferei

o Cercetări avansate în fizică și tehnologie

o Dinamici geosistemice și transformări societale-reziliența și dezvoltare durabilă

o Geochimia crustei terestre (roci, minereuri, minerale, soluri, ape)

o Structuri matematice fundamentale și aplicații

o Matematici aplicate în științe și tehnologii inteligente

o Inteligență artificială și noile tehnologii digitale

o Informatică avansată și generația următoare a Internetului

o Noi substanțe active și medicamente

o Conservarea biodiversității și gestionarea durabilă a resurselor ecosistemice

II. Domeniul Științelor sociale

o Digitalizare și trasabilitate: răspunderea juridică în mediul on-line. Justiția și drepturile omului în era digitală.

o Dezvoltare regională inteligentă: sustenabilitate și reziliență în Europa Centrala și de Est

o Tehnologii Informaționale și lanțuri de valoare strategice care ajută economia: rolul acestora în procesul de creștere, convergență și al schimbărilor structurale

o Economie, afaceri, societate – noi modele de creștere și inovare

o Dinamica și analiza conflictelor internaționale

o Securitate umană, societate globală și migrație

o Problematica guvernării electronice în România: mecanisme participative și performanța organizațiilor publice.

o Optimizarea sănătății psihologice

o Dezvoltarea și adaptarea intervențiilor și proceselor educaționale

o Știința Sportului și Educației Fizice; Sănătate

III. Domeniul Științelor umaniste

o Istorie, limbă, literatură și civilizație românească și universală

o Arheologie și patrimoniu

o Studii religioase și interculturale în dialog cu științele

o Provocări ale societății și angajament social-caritativ

IV. Domenii interdisciplinare în Științe și Științe Socio-Umane

o Chimia mediului și tehnologii avansate de depoluare

o Abordări interdisciplinare ale patrimoniului cultural românesc în context european

o Antreprenoriat, migrație și dezvoltare economică în societatea contemporană


Structuri de cercetare ale universității

Infrastructuri înregistrate în platforma ERRIS ! (accesați)

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: www.erris.gov.ro .