Bine ați venit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prima instituție de învățământ superior din România!

De peste un secol și jumătate, Alma Mater Iassiensis călăuzește noile generații, pe drumul devenirii profesionale și personale, explorând limitele cunoașterii umane în spiritul adevărului, binelui și dorinței de a progresa, în folosul cetății. Evoluția comunității academice poartă amprenta predecesorilor, oferind spre păstrare și dezvoltare o moștenire culturală inestimabilă, precum și un patrimoniu de gestionat într-o manieră adecvată misiunii academice. Holurile și sălile de curs preiau din tinerețea și curiozitatea studenților, dar dimensiunea istorică este remarcabilă, urmare a strădaniei unor mari personalități, cu specială referire la domnitorul Alexandru Ioan Cuza și ministrul Mihail Kogălniceanu, care au făcut posibilă crearea Primei Universități a României. Alături de fondatori, nume marcante ale intelectualității românești au contribuit la dezvoltarea instituției, dintre care amintim pe Titu Maiorescu, Alexandru D. Xenopol, Constantin Stere, Petru Bogdan sau Alexandru Myller.

Dacă la momentul înființării sale, 26 octombrie 1860, Universitatea din Iași avea doar 3 facultăți (Drept, Filosofie si Teologie), în prezent Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă studii acreditate la 15 facultăți. Oferta educațională este bogată și acoperă un spectru larg de domenii pe toate cele trei niveluri academice, licență, master și doctorat, contribuind la formarea de specialiști de valoare. Problema armonizării curriculare cu cerințele pieţei muncii este abordată din perspectiva efectului util asupra comunității, ca urmare a valorizării muncii absolvenților noștri, capabili să se integreze cu succes într-o lume în schimbare.

În acord cu nevoia de modernizare, în Universitatea noastră s-a produs o schimbare de paradigmă cu privire la calitatea programelor de studii, modalităţile de evaluare și finanțare a proiectelor de cercetare, precum şi la cele de ghidare în carieră. În contextul creşterii mobilităţii internaţionale, interdisciplinare şi intersectoriale, una dintre prioritățile cheie pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este internaționalizarea. Până în prezent, în cadrul Programului Erasmus avem încheiate acorduri de colaborare cu peste 600 de universități din 71 de țări, la care se adaugă 180 de acorduri  bilaterale de colaborare, cu universități din 53 de țări. Eforturile noastre susținute de până acum ne poziționează pe primul loc între universitățile românești, în ceea ce privește numărul de studenți care beneficiază de mobilități în afara granițelor țării.  , la care se adauga 180 de acorduri de colaborare, cu universitati din 53 de tari

Dincolo de activitățile didactice și de cercetare remarcabile derulate până în prezent, dincolo de premiile, distincțiile și recunoașterile obținute de-a lungul timpului, dincolo de clasamentele europene și internationale în care reprezentăm onorabil România, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este o comunitate. O comunitate care și-a sedimentat identitatea și care și-a construit un sistem de valori durabil, fundament al reputației binemeritate de leagăn al calității educaționale și științifice. O comunitate care și-a asumat rolul de deschizător de drumuri, de catalizator al ideilor valoroase și de  promotor al excelenței.

Vă dorim succes!

Rector,

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER