EERIS este o platformă online care facilitează dialogul între deţinătorii infrastructurilor naţionale de cercetare, publice şi private, şi potenţialii beneficiari ai serviciilor furnizate de acestea.

Obiectivul major al EERIS este creşterea ratei de utilizare a infrastructurilor naţionale de cercetare, prin promovarea lor la nivel național și internațional. Se dorește facilitarea cooperării pentru educație- cercetare-inovare și facilitarea recunoașterii și buna administrare a resurselor.

Platforma este open access oferind informaţii despre serviciile şi echipamentelor disponibile în cadrul unei infrastructuri, localizarea acesteia și numărul lor într-o zonă geografică. Accesul este facil, liber şi fără costuri.

Fiecare infrastructură are o pagină dedicată și depinde exclusiv de coordonator să o pună în valoare.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: https://eeris.eu/

Pentru informații despre RoadMap Romania, accesați:


Infrastructuri UAIC înscrise în EERIS (actualizare la 01.08.2021):

 •             Facultatea de Biologie

       1. BioMolecularOmics – INTEGRATED CENTER FOR ANALYSIS AND VALIDATION USING OMIC TECHNOLOGIES

Link ERRIS: https://eeris.eu/ERIF-2100-000Q-7386 

♦Activitati de cercetare: clonare gene, purificare proteine recombinate, evaluarea stresului oxidativ in-vitro si a mecanismelor de apărare contra stresului in-vivo, evaluarea proceselor cognitive folosind modele toxicologice animale

Tip infrastructura: ESFRI, emergenta, activitate de cercetare desfasurata intr-o singura locatie

Coordonator: Prof. dr.

Contact: Telefon: +40(0)232202434, Fax: +40(0)232201472, Email: marius.mihasan@uaic.ro

        2. ECOTOXICOLOGY AND ANIMAL BEHAVIOR LABORATORY

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/ECOTOXICOLOGY-AND-ANIMAL-BEH;

https://eeris.eu/ERIF-2000-000K-1928

♦Activitati de cercetare: modelare HPC și scenarii pentru distribuția poluanților în medii acvatice, managementul resurselor de apă/ mediu și analiza riscurilor, biodiversitatea și conservarea acvatică, monitorizare și analiza de impact a microplasticele în ecosistemele acvatice

Tip infrastructura: ERIC, activa, activitate de cercetare desfasurata intr-o singura locatie

Coordonator: Prof. dr.

Contact: Telefon: +40.232.201525, Email: mirmag@uaic.ro/ mirmag_02@yahoo.com

Informații suplimentare: ABE – ANIMAL BEHAVIOR AND ECOTOXICOLOGY RESEARCH TEAM

         3. Identification and Characterization of Biologically Active Molecules – BioActive

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/BioActive,

https://eeris.eu/ERIF-2000-000L-1457

♦Activitati de cercetare: 

Tip infrastructura: activa, activitate de cercetare desfasurata intr-o singura locatie

Coordonator: Prof. dr. Habil Lucian HRIŢCU 

Contact: Telefon: 0232-201666 , Email: hritcu@uaic.ro 

Informații suplimentare: IDENTIFICAREA ȘI CARACTERIZAREA MOLECULELOR BIOLOGIC ACTIVE (IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF BIOLOGICAL ACTIVE MOLECULES)

         4. MOLECULAR GENETICS LABORATORY

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/MOLGEN

Coordonator: Lector dr. Lucian Gorgan

Contact: Telefon/Fax: +40232201574, email: lucian.gorgan@uaic.ro

Informații suplimentare: Molecular and Evolutionary Genetics Research Group

 •              Facultatea de Chimie

        1. ADVANCED STUDIES IN CHEMISTRY (http://www.chem.uaic.ro/en/research/advanced_studies_chemistry.html)

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/ADVANCED-STUDIES-IN-CHEMISTR

Coordonator: Prof. dr. Ionel MANGALAGIU

Contact: Telefon: + (40)+ 232 201343, Fax: + (40)+ 232 201313; Email: ionelm@uaic.ro

Informații suplimentare:ADVANCED STUDIES IN CHEMISTRY (ASCHEM)

 •            Facultatea de Drept
 1. Forensic Laboratory

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Forensic-Laboratory

Coordonator: Conf. dr. Marius Nicolae BALAN

Contact: Telefon:+40 232 201682, Email: balan@uaic.ro

      2. LAW RESEARCH CENTER

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/LAW-RESEARCH-CENTER

Coordonator: Lect. dr. Ancuta Elena FRANȚ

Contact: Telefon: +40 232 201684, Email: anca_frantz@yahoo.com

      3. Research Centre in International Economic Relations and European Studies (Centru interdisciplinar intre Centrul de Studii Europene si FEAA)

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Research-Centre-in-Internati

Coordonator: Prof. dr. Gabriela Carmen PASCARIU

Contact: +40.232.201.318, Email: gcpas@uaic.ro

Informații suplimetare: Centrul de Studii Europene (CSE)

4. CENTER FOR EUROPEAN STUDIES

Link ERRIS: https://eeris.eu/ERIF-2200-000T-8293 

Coordonator: Ramona Tiganasu

Contact: ramona.frunza@uaic.ro

Informații suplimetare: Centrul de Studii Europene (CSE)

 •             Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

       1. CCSIRFC- Research Center for Business Information Systems, Financial Reporting &Accounting

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/ccsirfc

Coordonator: Prof. dr. Marin FOTACHE

Contact: Telefon: 0232-201430; Email: fotache@uaic.ro

      2. Center for Research in Management – CEMEX

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Center-for-Research-in-Manag

Coordonator: Prof. dr. Dumitru ZAIŢ

Contact: Telefon: 0232 – 20 14 37, Email: dzait@uaic.ro

3. Centre for Research in Finance

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Centre-Research-Finance

Coordonator: Prof. dr. Mihaela ONOFREI

Contact: Telefon: 0232 – 20.14.29, Email: onofrei@uaic.ro

Informații suplimentare: Centre for Research in Finance

 •             Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
 1. „Architectures of Identity” Laboratory, Project PATCULT#RO

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Architecturesof-Identity-Lab

Coordonator: 

Contact: Telefon: , 

       2.Center for Hermeneutics,Phenomenology and Practical Philosophy

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Center-for-HermeneuticsPheno

Coordonator: 

Contact: Telefon: , Email: 

       3. Communication Laboratory D308

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Communication-Laboratory-D30

Coordonator: Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte

Contact: Email: ilie.farte@gmail.com

      4. Communication and Public Relations Laboratory B251

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Communication-and-Public-Rel

Coordonator: Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte

Contact: Email: ilie.farte@gmail.com

       5. Doctoral School of Philosophyand Socio-Political Sciences

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Doctoral-School-of-Philosoph

Coordonator: 

Contact: Telefon:, Email: 

 •           Facultatea de Fizică
 1. Atmosphere Optics, Spectroscopy and Lasers Laboratory LOASL – ACTRIS-RO UAIC

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/LOASL

Coordonator: Conf. dr. habil. Silviu Octavian GURLUI

Contact: Telefon: 0232 20 1197; Email: sgurlui@uaic.ro

       2. Center for Applied Research in Physics and Advanced Technologies – CARPATH

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/CARPATH

Coordonator: Prof. Dr. Alexandru STANCU

Contact: Telefon: 0232 20 1175, Email: alstancu@uaic.ro

       3. CRYO-OPTIC

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/CRYO-OPTIC

Coordonator: Prof. Dr. habil. Cristian ENĂCHESCU

Contact: Telefon: 0232 20 2543, Email: cristian.enachescu@uaic.ro

       4. Dielectrics, Ferroelectrics & Multiferroics Laboratory

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Dielectrics-Ferroelectrics–

Coordonator: Prof. dr. Liliana MITOȘERIU

Contact: Telefon: (40) 232 201102 int. 2406; Email: lmtsr@uaic.ro

        5. Experimental and Theoretical Advanced Research Center in Condensed Matter Physics

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/tera2cmp

Coordonator: Prof. Dr. Dacia Felicia IACOMI

Contact: Telefon: 0232 20 2332, Email: iacomi@uaic.ro

       6. Iasi Plasma Advanced Research Center (IPARC)

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Iasi-Plasma-Advanced-Researc

Coordonator: Prof. dr. Lucel SIRGHI

Contact: Telefon: (40) 232 201186; Email: lsirghi@uaic.ro

       7. Integrated Platform for Advanced Studies in Molecular Nanotechnologies – AMON

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/AMON

Coordonator: Prof. Dr. Alexandru STANCU

Contact: Telefon: 0232 20 1175, Email: alstancu@uaic.ro

       8. MOLECULAR BIOPHYSICS AND MEDICAL PHYSICS LABORATORY

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/MOLECULAR-BIOPHYSICS-AND-MED

Coordonator: Prof. dr. Tudor LUCHIAN

Contact: Telefon: 0232 20 1191; Email: luchian@uaic.ro

Informații suplimentare: http://www.phys.uaic.ro/bio/

http://www.phys.uaic.ro/bio/index_files/Biofizica_FizicaMedicala_Equipment.html

        9. UAIC GRID

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/UAIC-GRID

Coordonator: Lect. Dr. Octavian RUSU

Contact: Telefon: 0232 20 1001; Email: octavian@uaic.ro

 •              Facultatea de Geografie şi Geologie
 1. Applied Mineralogy and Geochemistry

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Applied-Min-and-Geoch

Coordonator: Prof. dr. Nicolae BUZGAR

Contact: Telefon:+ 40 – 232 – 201462, Email: nicolae.buzgar@uaic.ro

      2. Department of Geography    

Link ERRIS:  https://erris.gov.ro/Department-of-Geography 

Coordonator: Conf. dr. Lilian NIACŞU

Contact: Telefon:+40232201483, Email:lilianniacsu@yahoo.com

 •                       Facultatea de Istorie
 1. Center for the History of International Relations

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Center-for-the-History-of-In

Coordonator: Lector univ. dr. Gabriel LEANCA

Contact:Telefon :+ 0232-201618, e-mail: gleanca@uaic.ro

       2. Department of Ancient Studies and Archaeology

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/ArchaeologyUAIC

Coordonator: d

Contact:Telefon :+40-232-201615, Email: blucretiu@yahoo.com

 •                Facultatea de Informatică

       1. Faculty of Computer Science ICT Research Center

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/FCSICTRC

Coordonator: Conf. dr. Breaban Mihaela-Elena

Contact: Email: mihaela.beaban@uaic.ro

Informații suplimentare: Facultatea de Informatică

 •                Facultatea de Litere

       1. FACULTATEA DE LITERE

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Facultatea-de-Litere

Coordonator: Conf. dr. Ion LIHACIU

Contact: Telefon: 004-0232.20.10.53, Email: lihaciu@uaic.ro

Informații suplimentare: Facultatea de Litere

…….2. Centre for the Research of Literary Space and Cultural Geography (SpaceLIT)

Link ERRIS:

Coordonator: Conf. dr. Doris MIRONESCU

Contact: dorismironescu@yahoo.com

 •             Facultatea de Matematică
 1. Astronomical Observatory

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Astronomical-Observatory

Coordonator: Conf. dr. Cătălin GALEȘ

Contact: Telefon:+40 232 201226, Email: cgales@uaic.ro

Administrator: Dan Ionita (dan.ionita@uaic.ro)

Informații suplimentare: Carmen SAVIN, Telefon: 0232/201060, Email: scarmen@uaic.ro

     2. Mathematics

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Mathematics

Coordonator: Prof. dr. Cezar Oniciuc

Administrator: Dan Ionita (dan.ionita@uaic.ro)

Contact: Telefon:+40 0232 201 221, Email: oniciucc@uaic.ro

 •             Facultatea de Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei

       1. Clinical Human Sciences Laboratory    

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Clinical-Human-Sciences-Labo

Coordonator: Conf. dr. Adina KARNER-HUŢULEAC

Contact: Telefon: 0722-614.641; 0746-253.353, Email: adina.karner@uaic.ro/ adinakarner@yahoo.com

      2. Education sciences research laboratory

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Education-sciences-research-

Coordonator: Prof. dr. Nicoleta Laura POPA

Contact: Telefon:  0232 201102 int. 2331 (Decanat), Email: nicoleta.laura.popa@uaic.ro

      3. Hypnosis, Emotion & Cognition Laboratory

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Hypnosis-Emotion–Cognition-

Coordonator: Prof. dr. Ion DAFINOIU

Contact: Telefon: 0232-20 1304 (cabinet mansardă DME, cabinet, etaj I, aripa stângă), Email:  dafinoiu@uaic.ro

      4. Motivation, self & well-being Laboratory

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Motivation-self–well-being-

Coordonator: Prof. drTicu CONSTANTIN

Contact: Telefon:0232-20 1292 (laborator psihologia câmpului social), Email: tconst@uaic.ro

       5. Multidisciplinary Research Laboratory

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Multidisciplinary-Research-L

Coordonator: Conf. dr. Violeta ENEA 

Contact: violeta.enea@uaic.ro

       6. Risk, resilience and social contexts Laboratory 

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Risk-resilience-and-social-c

Coordonator: Prof. dr. Ruxandra-Loredana DIACONU-GHERASIM 

Contact: Telefon: 0232-20 1293 (laborator analiză experimentală), Email: gloreda@uaic.ro

        7. Social Psychology and Interdisciplinary Studies Laboratory “Adrian Neculau”

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Social-Psychology-and-Interd

Coordonator: Prof. dr. Mihai Dinu GHEORGHIU

Contact: Telefon:0232-20 1302, Email: md.gheorghiu@uaic.ro

        8.Traffic psychology Laboratory

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Traffic-psychology-Laborator

Coordonator: Prof. dr. Corneliu Eugen HĂVÂRNEANU

Contact:Telefon: 0232-20 1293 (laborator analiză experimentală), Email: hcornel@uaic.ro

        9. Well-being, Stress and Resilience Laboratory

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Well-being-Stress-and-Resili

Coordonator:Prof. dr. Nicoleta Maria TURLIUC

Contact: Telefon:0232-20 1297 (catedra PPS), Email: turliuc@uaic.ro

 •               Facultatea de Teologie Ortodoxă
 1. Research Laboratory in the field of Conservation and Restoration of Cultural Heritage

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Research-Laboratory-in-the-f

Coordonator: Prof. dr. Nicoleta MELNICIUC-PUICA

Contact: 

Contact: Facultatea de Teologie Ortodoxă, +40 232 258 430, Email: secretarsefteologie@gmail.com

 •             Institutul de Cercetare Interdisciplinar – ICI UAIC

       1. CERNESIM – Integrated Center of Environmental Science Studies in the North East Region (http://cernesim.uaic.ro )

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/cernesim.uaic.ro 

Coordonator: Prof.  dr. habil. Romeo-Iulian OLARIU

Contact: Telefon: + 40 0232 201354; Fax: +40 0232 201313; Email: oromeo@uaic.ro 

Informații suplimentare: CERNESIM

       2. Centre for Theory and Interdisciplinary Study of Literature

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Centre-for-Theory-and-Interd

Coordonator: CS dr. Andreea Mironescu

Contact: Telefon: +40 232 201 000 int. 2526, Email: andreea.mironescu@uaic.ro

Informații suplimentare: Departamentul Interdisciplinar Socio-Uman

       3. DIGITAL HUMANITIES LABORATORY (UAIC)

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/DIGITAL-HUMANITIES-LABORATOR

Coordonator: CS III dr. Roxana PATRAȘ (CV)

Contact: roxana.patras@uaic.ro

Informații suplimentare: Departamentul Interdisciplinar Socio-Uman

       4. Environmental Sciences Group

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Environmental-Sciences-Group

Coordonator: dr. habil.  Mariana NEAMȚU

Contact: Telefon: 0232/201102 interior 2351; Email: mariana.neamtu1@yahoo.de 

Informații suplimentare: Departamentul de Cercetare Interdisciplinară – Domeniul Științe

        5. Interdisciplinary Training and Research in the Field of Archaeology Platform

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/arheoinvest

Coordonator:  CS dr. Andrei ASĂNDULESEI

Contact: Telefon: +40232201613 (office), Email: andrei.asandulesei@yahoo.com

Informații suplimentare: ARHEOINVEST

       6. PHSS: INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AND KNOWLEDGE TRANSFER IN HUMANITIES

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/PHSS-INTERDISCIPLINARY-INTEG

Coordonator: CS dr. Andreea MIRONESCU

Contact:Telefon: +40 232 201 000 int. 2526; Email: andreea.mironescu@uaic.ro

Informații suplimentare: Departamentul Interdisciplinar Socio-Uman

        7. RAMTECH – Research Center on Advanced Materials and Technologies

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/RAMTECH-Center

Coordonator: Dr. Ing. Sorin TAŞCU

Contact: Telefon:+40232201173 (office), Email:  sorin.tascu@uaic.ro

Informații suplimentare: RAMTECH

…..8. INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER ON CULTURAL HERITAGE (IRCCH)

Link ERRIS: https://erris.gov.ro/Interdisciplinary-Research-C-3

Coordonator: CS II dr. Diana Valentina Rusu

Contact: valentina.rusu@uaic.ro

9. SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES RESEARCH LABORATORY (SSHLAB)

Link ERRIS:https://eeris.eu/ERIF-2300-000D-8304 

Coordonator: Mocanu Mihaela

Contact: mocanu.mihaela@uaic.ro

…..