Mobilități studențești de practică

Apel la candidaturi pentru mobilităţi de scurtă durată  update aprilie 2024

Apel la candidaturi mai 2023:

Apel la candidaturi Erasmus+ KA107:

Organizarea mobilităţii:

Plata grantului:

  • Completarea unei cereri tip pentru emiterea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate adresată Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al UAIC
  • Extras de cont în Euro
  • Modalitatea de plată a granturilor
  • Calculator de distanțe
  • Asigurare de sănătate, asigurare civilă – acoperirea daunelor produse de beneficiar la locul de practică, asigurarea de accidente – acoperirea cel puțin a vătămărilor produse asupra beneficiarului la locul de practică pe întreaga perioadă a deplasării
  • Completarea unui contract financiar la Biroul Erasmus+, după emiterea Dispoziţiei Rectorului

La întoarcerea din mobilitate:

  • Atestatul de prezenţă (Certificate of Stay)
  • Declarația de evitare a dublei finanțări
  • Biletele de transport (tichete de îmbarcare în cazul transportului cu avionul/bilete de tren/autobuz/bonuri de benzină/motorină)

CONTACT

Serviciul Relaţii Internaţionale
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Bulevardul Carol I nr.11
700506 – IASI / ROMANIA
Fax: 0232 20 1802

Email: relint(at)uaic.ro

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.