Mobilități studențești de practică

Reguli generale:

Organizarea mobilităţii:

Plata grantului:

La întoarcerea din mobilitate:

  • Atestatul de prezenţă (Certificate of Stay)
  • Declarația de evitare a dublei finanțări
  • Biletele de transport (tichete de îmbarcare în cazul transportului cu avionul/bilete de tren/autobuz/bonuri de benzină/motorină)