Mobilități studențești de practică

Reguli generale:

Organizarea mobilităţii:

Plata grantului:

La întoarcerea din mobilitate:

  • Atestatul de prezenţă (Certificate of Stay)
  • Declarația de evitare a dublei finanțări
  • Biletele de transport (tichete de îmbarcare în cazul transportului cu avionul/bilete de tren/autobuz/bonuri de benzină/motorină)

CONTACT

Serviciul Relaţii Internaţionale
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Bulevardul Carol I nr.11
700506 – IASI / ROMANIA
Fax: 0232 20 1802

Email: relint(at)uaic.ro

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.