Această acţiune include finanțarea unui stagiu de predare pentru personalul didactic al UAIC, cu o durată între 2 zile și 2 săptămâni (excluzând zilele de călătorie), într-o universitate dintr-unul din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și reciproc (minimum 8 ore de predare pe săptămână sunt obligatorii). Pentru stagiile de predare cu o durată de două zile sau cu întrerupere, este obligatoriu ca (cele) două zile să fie consecutive.

Instituţiile de origine și cea gazdă trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare  personalul participant la mobilitate. Programul trebuie să conțină cel puțin: scopul și obiectivele generale ale misiunii, rezultatele scontate în urma activităților și un program concret al întregii perioade. Toate stagiile de predare trebuie să aibă la bază un acord inter-instituţional între universitatea de origine și cea gazdă. Lista acordurilor inter-instituționale poate fi consultată aici (acorduri SEE 2018-2020).

Regulament de selecție stagii de predare și formare 2019-2020

Reguli financiare SEE

Organizarea selecției și a mobilităţii:

Plata grantului (80% înainte de plecarea în mobilitate, 20% la întoarcerea din mobilitate):

La întoarcerea din mobilitate:

  • Atestatul de prezență (Certificate of Stay)
  • Declaraţia de evitare a dublei finanţări
  • Raportul narativ de mobilitate

Mobilități de predare 2019-2020

Teaching agreement

Formular de candidatură

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Mobilități de predare 2018-2019

Regulament de selecție stagii de predare și formare 2018-2019