Pot participa la selecţie:
· studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”;
· studenţii din anul I licenţă – numai la selecţii pentru stagii de studiu care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia;
· studenţii şi doctoranzii în ani terminali – numai la selecţii pentru stagii de studiu care se desfăşoară în acelaşi an academic în care are loc selecţia;
· studenţii din anul II licenţă şi anul I master – indiferent de momentul selecţiei;
· doctoranzi cu frecvență, care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat. Astfel, devin eligibili inclusiv doctoranzii care sunt în perioada de prelungire.
· doctoranzi fără frecvență, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat, cu aprobarea Biroului Executiv al Consiliului de Administrație, la solicitarea nominală a facultăților.

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

Nu pot participa la selecţie:
· studenţii din anul I licenţă, dacă selecţia are loc în acelaşi an academic în care urmează să se desfăşoare şi stagiul SEE pentru care candidează;
· studenţii şi doctoranzii în ani terminali, dacă selecţia are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfăşoare stagiul SEE pentru care candidează;
· doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
· beneficiarii unor alte programe cu finanţare europeană (pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare);
· studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.