Denumirea acțiunii Date despre implementarea acţiunii Observații
1. Constituirea comisiilor de recunoaștere și echivalare Se stabileşte la nivelul fiecărei facultăți. Conform Regulamentului de recunoaștere și echivalare a studiilor efectuate în cadrul programului Erasmus+.
2. Încheierea contractului de studii/ (Learning Agreement Student Mobility for Studies – Anexa 1) Se semnează de către student și responsabilii ECTS la nivel de facultate din partea ambelor universități (universitatea de origine și universitatea gazdă). În LA se consemnează disciplinele/activităţile didactice pe care 1) studentul se obligă să le urmeze şi să le promoveze la universitatea gazdă; 2) universitatea gazdă se obligă să le ofere studentului; 3) universitatea de origine se obligă să le recunoască și să le echivaleze la întoarcerea studentului. Conform Regulamentului de recunoaștere și echivalare a studiilor efectuate în cadrul programului Erasmus+.
3. Completarea cererii de recunoaștere și echivalare. (Anexa 3) Se completează de către fiecare student la revenirea din mobilitate, se analizează și se aprobă de către comisia de recunoaștere și echivalare. Conform Regulamentului de recunoaștere și echivalare a studiilor efectuate în cadrul programului Erasmus+.
4. Completarea adeverințelor de recunoaștere și echivalare. (Anexa 4) Folosind Grila de Echivalare (Anexa 2), comisia de recunoaștere și echivalare Erasmus+ din fiecare facultate va întocmi și va înainta BE+, la sfârșitul fiecărui an academic, adeverințele de recunoștere și echivalare a studiilor efectuate la universitățile partenere de către studenții Erasmus.

Pentru a accesa regulamentul și anexele acestuia, vă rugăm dați click pe ele.

Regulament de recunoaștere și echivalare a studiilor efectuate în cadrul programului Erasmus+

 

ANEXE REGULAMENT:

Anexa 1Learning Agreement Student Mobility for Studies

Anexa 2Grila de echivalare a notelor

Anexa 3Cerere de echivalare și recunoaștere academică

Anexa 4 Adeverinta de recunoastere si echivalare studiu ERASMUS