• Participarea la selecţia organizată de facultate (de consultat avizierul facultății);
  • Întocmirea dosarului de candidatură. Acesta cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a. Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);

b. Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze opţiunile de mobilitate ale candidatului (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);

c. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);

d. Declarația privind durata stagiului Erasmus efectuat anterior (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);

e. Declarație pe propria răspundere dublă finanțare;

f. Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz) – (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);

g. În cazul studenţilor beneficiari de bursă socială, un document eliberat de facultate care să ateste acest lucru (adeverință de la secretariat);

Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei nu va fi solicitat de către candidaţi, ci va fi eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii) şi anexat la dosar de către coordonatorul Erasmus;

 

Studentul Erasmus își poate alege cursuri de la orice nivel și an de studiu, numai cu aprobarea universității gazdă. Își poate echivala cursuri fie din semestrul în care are loc stagiul de studiu, fie din semestre ulterioare.

!!! Learning Agreementul trebuie aprobat și semnat de ambele universități (UAIC și universitatea gazdă) înainte de începerea stagiului.

!!! Orice schimbare a cursurilor alese iniţial se completează în secțiunea DURING THE MOBILITY (secțiune inclusă în Learnging Agreement)  în maxim 5 săptămâni de la începerea cursurilor la universitatea-partener. Ulterior, secțiunea respectivă trebuie trimisă prin e-mail coordonatorului Erasmus UAIC pentru aprobare.