La selecţia pentru stagiile studenţeşti de studiu din cadrul Programului ERASMUS+ pot participa studenţii acelor facultăţi care au încheiat acorduri bilaterale ERASMUS cu universităţi din țările participante la Programul ERASMUS+.

Selecțiile se desfășoară la nivel de facultate și au loc în:

-lunile martie-aprilie pentru stagiile de studiu efectuate în anul academic următor, atât în semestrul I, cât și în semestrul II.
-în cazul în care mai există fonduri disponibile, în lunile octombrie-noiembrie se organizează o nouă etapă de selecții doar pentru stagiile desfășurate în al 2-lea semestru.

Comisia de selecție este propusă de decan/ şeful de catedră şi aprobată de consiliul profesoral, iar apoi de Biroul Executiv al Consiliului de Administraţie  Universităţii, urmând să funcţioneze în aceeaşi formulă pe tot parcursul anului academic.