Contact

Telefon: 0232 20 1326, 0232 201102 int. 2444
Adresa:  B-dul Carol I, Nr. 11,700506, Iaşi,
Corp J

Prezentare

Biroul Audit Public Intern din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi:

  •  este o structură distinctă aflată în subordinea directă a Rectorului UAIC;
  • efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management finaciar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
  • efectuează activităţi de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernanţei, fără ca auditorii interni să-şi asume responsabilităţi manageriale.

Documente importante

Regulament de organizare și funcționare al Biroului de Audit Public Intern
Carta auditului intern

Personal

Elena Monica MOIȘANU – activităţi de audit şi consiliere
E-mail:  monica.moisanu@uaic.ro,
Telefon: 0232 20 1326

Petruţa Liliana ÎNSURĂȚELU  – activităţi de audit şi consiliere
E-mail: petruta.insuratelu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1326, 0232/201102 int 2444