Contact

Diana-Lucia-Maria BALTARIU – activităţi de control
E-mail: diana.baltariu@uaic.ro
Telefon: 0232/201102, int 2326

Adresa: Iaşi, B-dul Carol I, Nr. 11, cod poştal 700506
Corp J.

Prezentare

Biroul Control Intern din cadrul  Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi:

  • este  o structură distinctă aflată în subordinea directă a Rectorului UAIC;
  • efectuează activităţi de control intern, pentru a evalua dacă activităţile supuse acestuia sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.