Descrierea cursului

În cadrul acestui curs participanții acumulează informaţii şi îşi dezvoltă deprinderi esenţiale pentru îndrumarea clienților în diferite procese de dezvoltare personală.

Pe parcursul celor 120 de ore de instruire, cursanții parcurg teorii consacrate cu privire la consiliere în vederea dezvoltării personale şi exersează deprinderile necesare unui consilier, aşa cum sunt definite ele în standardul ocupaţional în vigoare (http://www.conta-conta.ro/miscellaneous/447_miscellaneous_contabilitate_files%20447_.pdf)

Cui se adresează?

Acest curs se adresează tuturor persoanelor interesate, absolvenți de studii superioare cu diplomă de licenţă,  interesați să dobândească sau să îşi dezvolte abilităţile de consilier pentru dezvoltare personală, interesați de o carieră in resurse umane, organizaţii diverse în care se dezvoltă programe de consiliere.

Competenţele dobândite şi structura cursului

Modul Instruire teoretică Instruire practică
1.      Organizarea activităţii proprii 2 ore 3 ore
2.    Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 2 ore 2 ore
3.      Dezvoltarea propriei cariere 2 ore 8 ore
4.      Crearea spaţiului de interacţiune cu persoanele consiliate 2 ore 15 ore
5.      Investigarea situaţiilor problemă 4 ore 20 ore
6.      Explorarea soluţiilor potenţiale ale situaţiilor problemă 4 ore 20 ore
7.      Consilierea privind modalităţile de dezvoltare personală 6 ore 30 ore
Total – 120 de ore 22 ore 98 ore

Evaluare finală

Proba de evaluare constă în:
•     proba teoretică: test grilă de verificare a cunoştinţelor dobândite
•     proba practică: fiecare participant va prezenta un portofoliu
Cursanții care obţin note peste 6 vor primi un certificat de absolvire a cursului, cu recunoaşterea ANC.

Durata, perioada şi locaţia desfăşurării cursului

Cursul presupune un număr de 60 de ore astfel:
•     12 ore – partea teoretică
•     48 de ore – partea practică ce constă în activităţi practice asistate de lectori şi elaborarea unui portofoliu de lucrări corelate subtemelor de curs, cu îndrumarea formatorilor; portofoliul probează diferența de 60 de ore de practică pe care cursantul trebuie să le parcurgă.
Programul de formare profesională se va desfăşura:
•    La Iaşi:  în sala de curs de la Centru de dezvoltare personală și formare profesională, Strada Titu Maiorescu, nr. 12;
•    În orice altă localitate din țară, cu condiția identificării unui spațiu adecvat pentru desfășurarea cursului, conform legislației în vigoare și suportării costurilor cu deplasarea formatorului.
Orarul  cursului se va negocia în funcţie de componenţa grupei.

 Costurile cursului

TAXA DE CURS: 1100 lei (taxă unică)
•    taxa poate fi platită integral până la înscriere, se aplică o reducere de 10 % pentru persoanele care achita integral în avans
•    în două tranșe egale: 550 lei la înscriere + 550 lei după începerea cursului, dar înainte de evaluarea finală (o copie/scanare a chitanței va fi depusă la Centru)
•    Taxa include:  suportul de curs, materialele didactice complementare cursului, evaluare, eliberare diplomă
•    Taxa poate fi platită prin transfer bancar sau la caseria UAIC , cu mențiunea ,,Taxă de participare curs CDPFP – „Consilier pentru dezvoltare personală”

Notă: Nu se suportă cheltuieli legate de deplasarea, cazarea sau masa cursanților.

Acte necesare la înscriere

Înscrierea se face pe bază de dosar și va conține:

  • Certificatul de naștere (copie)
  • Certificatul de căsătorie (copie)
  • Copie după cartea de identitate
  • Diploma de bacalaureat / licență / adeverință de absolvire a facultății (copie)
  • Chitanța pentru plata taxei de înscriere (se achită în contul din Trezorerie)
  • Fișa de înscriere (se completează la centru).

Cursul va fi organizat când se întrunesc 14 înscrieri valide.

Informații suplimentare:  Dacă doriți să urmați acest curs, trimiteți un e-mail la centruldpfp@uaic.ro pentru a vă înregistra în baza de date. Când se va ajunge la un număr suficient de solicitări, veți fi anunțat prin e-mail/telefon pentru a vă înscrie la urmatoare sesiune de curs organizată.