Contact

Director Financiar Contabil: ec. Liliana IFTIMIA
E-mail: liliana.iftimia@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1042
Adresa: B-dul Carol I, Nr. 11, Corp J administrativ, Iaşi

Responsabilități:

  • asigură coordonarea activității financiar–contabile;
  • efectuează operaţiunile de evidenţă contabilă ale universităţii;
  • realizează evidenţele analitice şi sintetice ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor pe surse de finanţare;
  • coordonează elaborarea proiectului de buget anual şi îl structurează în conformitate cu clasificaţia bugetară elaborată de Ministerul Finanţelor Publice;
  • asigură execuţia bugetară a institușiei şi urmăreşte aplicarea normelor de închidere a exerciţiului bugetar.

Serviciile din subordine: