Contact

Director: Marina SÂRBU
E-mail
marina.sarbu@uaic.ro
Telefon:
 0232 20 1095
Fax:
0232 20 1317; 0232 20 1819
Adresa: B-dul Carol I, nr.  18, Corp J

Prezentare

Serviciile din cadrul Direcției Resurse Umane

 • Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională  – Telefon: 0232 20 1319
 • Serviciul Salarizare  – Telefon: 0232 20 1317
 • Personal  IT – Telefon: 0232 20 1323

Program cu publicul: 13.30-15.00

Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională 

Şef Serviciu:Tiţa LARIE
E-mail: tita.larie@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1319 sau 0232 20 1719
Fax: 0232201819

Personal:

 • Felicia BARBACARU – Telefon 0232-20 1319
 • Luminița PALADE – Telefon 0232 20 2477
 • Daniela RACU –  Telefon 0232 20 1319
 • Gabriela ȘERBAN – Telefon 0232 20 2477
 • Denisa-Elena TONIGARIU – Telefon 0232 20 2477
 • Ioana VASILIU – Telefon 0232 20 1319
 • Adina Liliana ZAHARIUC – Telefon 0232 20 2477

Atribuţii:

 • întocmirea deciziilor privind numirea si eliberarea din funcţie, suspendarea sau încetarea activităţii, acordarea unor drepturi contractuale, etc
 •  întocmirea contractelor individuale de muncă şi a actelor adiţionale la contractele individuale de muncă;
 • stabilirea drepturilor contractuale (salariu, îndemnizaţii) pentru salariaţii angajaţi sau promovaţi;
 • stabilirea sporurilor contractuale (vechime în muncă, stabilitate, specialitate, etc);
 • stabilirea vechimii în specialitate şi a vechimii asimilate, în vederea acordării unor drepturi,
 • gestionarea registrului de evidenţă a salariaţilor;
 • evidenţa posturilor vacante şi centralizarea solicitărilor privind necesarul de personal;
 • întocmirea tuturor formalităţilor şi monitorizarea derulării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante,  didactice,  din cercetare, didactic auxiliare şi nedidactice ;
 • centralizarea solicitărilor privind formarea profesională şi dezvoltarea carierei salariaţilor;
 • monitorizarea activităţilor de evaluare anuală şi centralizarea rezultatelor potrivit prevederilor legale şi contractului colectiv de muncă;
 • întocmirea tuturor formalităţilor şi monitorizarea derulării cercetărilor disciplinare;
 • întocmirea dosarelor de pensionare;
 • eliberare de adeverinţe specifice;

Serviciul Salarizare
Şef Serviciu – Mihaela POTORAC
E-mail: mihaela.potorac@uaic.ro
Telefon/fax:  0232 20 1317

Personal:

 • Vasilica DIAC– Telefon: 0232 20 1317
 • Cristina HOLBAN – Telefon: 0232 20 1040
 • Oana Cătălina NAVROTEANU – Telefon: 0232 20 1040
 • Cătălin NIŢĂ – Telefon: 0232 20 1317
 • Alina ORLANSCHI – Telefon: 0232 20 1323
 • Mariana Paraschiva NOEA – Telefon: 0232 20 1317
 • Monica VASILIU – Telefon: 0232 201323

Atribuţii:

 •   calculare salarii;
 •   calcularea concediilor de odihna;
 •   calcularea concediilor medicale;
 •  reţinerea şi evidenţa debitelor de natură salarială;
 •  calcularea drepturilor baneşti în sistem plata cu ora pentru personalul didactic;
 •   întocmirea şi depunerea/transmiterea declaraţiilor fiscale, declaraţiilor privind veniturile  şi a evidenţelor statistice prevăzute de legislaţie sau solicitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 •   emiterea statelor de plată, a fluturaşilor şi a centralizatoarelor de salarii;
 •   evidenţa şi efectuarea plăţilor electronice salariale pe card bancar;
 •   evidenţa plăţilor salariale în numerar;
 •   calcularea şi evidenţa impozitelor şi contribuţiilor care trebuie virate către instituţiile abilitate ale statului;
 •   calcularea, evidenţa şi întocmirea documentelor privind acordarea tichetelor de masă, a tichetelor cadou, a tichetelor de vacanţă;
 •   emiterea de adeverinte: venituri, medic/spital, banca,  etc.

PERSONAL  IT

Personal:

 • Sonia GEORGIU – Telefon: 0232 20 1323
 • Anca ŞUJDEA – Telefon: 0232 20 1323

Atribuţii:

 • gestionare programe informatice, gestionare baze de date specifice personal-salarizare;
 • gestionarea registrului de evidenţă a salariaţilor;
 • acordă asistenţă de specialitate, personalului din  cadrul Direcţiei Resurse Umane în exploatarea programelor informatice utilizate;
 • acordă asistenţă de specialitate pentru întocmirea şi transmiterea electronică a declaraţiilor fiscale, situaţiilor statistice etc.