• Contact

E-mailscoalajunior@yahoo.com, scoalajunior@uaic.ro
Telefon/Fax:0232-211.261
Adresa: Bdl. Carol I, nr. 19, Iași
Director Şcoala Gimnazială „JUNIOR”: Iuliana-Ioana PENU, Profesor pentru învăţământ primar
Secretariat: Ing. Gabriela Moisoiu, 0232-211.261, 0232-202243, 0753-192.043

VEZI noutăți și evenimente de la Școala Gimnazială „Junior”
 • Prezentare

Şcoala Gimnazială  „Junior” a fost inaugurată la 13 septembrie 2021 și funcţionează în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Gimnaziul UAIC este un proiect unic în țară, fiind singurul afiliat unei universități.

Începând cu anul școlar 2020-2021, Școala Primară „Junior” – UAIC, prin Ordinul MEC nr 5055/25.08.2020 este autorizată să funcționeze ca unitate de învățământ de stat, pentru nivelul de învățământ „gimnazial”, fiind inclusă prin HCL în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar.

Pe 25.08.2021, în urma unei evaluări externe ARACIP, a fost emis Ordinul M.E. de acordare a autorizației de funcționare provizorie Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru Școala „Junior”, pentru nivelul de învăţământ „gimnazial”.

Elevii sunt îndrumați de cadre didactice de renume din învățământul ieșean, profesori dedicați și preocupați de dezvoltarea personalității fiecărui copil.

Programul se desfășoară în intervalul orar 08.00 – 17.00. In programul de dimineață au loc activitățile de predare-învățare, iar după-amiază orele sunt alocate studiului individual sau altor activități educative extrașcolare. Masa de prânz este asigurată la cantina universității.

 • Personal

Didactic:

 • Prof. Cristina Alexandra Carp – Limba engleză – diriginte
 • Prof. Julieta Grigoraș – Matematică
 • Prof. Ana Iulia Olinici – Limba și literatura română
 • Prof. dr. Laura Maria Cârstea – Optional „Educație economică”
 • Prof. drd. Irina Colban – Limba modernă 2 (germană)
 • Prof. dr. Margareta Iulia Dima – Educație tehnologică și aplicații practice
 • Prof. Tudor Ștefan Gherghel – Educație fizică și sport
 • Prof. Emerich Ghercă – Educație muzicală
 • Prof. Stelian Vasile Hadîmbu – Informatică și TIC
 • Prof. dr. Mihaela Lesenciuc – Geografie
 • Prof. Petronela Amorina Lungu – Religie ortodoxă, Educație plastică
 • Prof. dr. Elvira Rotundu – Educație socială, Istorie
 • Prof. Adelin Stanciu – Biologie

Didactic auxiliar: Prof. Petronela Amorina Lungu – Bibliotecar

Administrativ:

 • Ing. Gabriela Moisoiu– Secretar, Şcoala Gimnazială„Junior”
 •  Carmen Mirela Buiciuc – Asistent medical principal generalist- Şcoala Gimnazială „Junior”
 • Taxele de școlarizare și cuantumul alocației de hrană pentru anul școlar 2021-2022, conform hotărârii Senatului UAIC din data de 27 iulie 2021:

 • 750 lei – taxa de școlarizare pentru elevii angajaților Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • 1200 lei – taxa de școlarizare pentru elevii din afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • 15 lei/ zi – alocația de hrană
 • Galerie foto