• Contact

E-mail: gimnaziuluniversitatii@uaic.ro, scoalajunior@yahoo.com

Telefon/Fax:0232-211.261
Adresa: Bdl. Carol I, nr. 19, Iași

Director: Prof. Maria URSACHE

Secretariat: Ing. Gabriela MOISOIU, 0232-211.261, 0232-202243, 0753-192.043

Înscrieri an școlar 2023-2024 (clasa a V-a) – informații actualizate în data de 08.06.2023

VEZI noutăți și evenimente
 • Prezentare

Gimnaziul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  funcţionează în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi de la data de 13 septembrie 2021. Gimnaziul UAIC este un proiect unic în țară, fiind singurul afiliat unei universități.

Începând cu anul școlar 2020-2021, Școala UAIC, prin Ordinul MEC nr 5055/25.08.2020 este autorizată să funcționeze ca unitate de învățământ de stat, pentru nivelul de învățământ „gimnazial”, fiind inclusă prin HCL în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar.

Pe 25.08.2021, în urma unei evaluări externe ARACIP, a fost emis Ordinul M.E. de acordare a autorizației de funcționare provizorie Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru Școala „Junior”, pentru nivelul de învăţământ „gimnazial”.

Elevii sunt îndrumați de cadre didactice de renume din învățământul ieșean, profesori dedicați și preocupați de dezvoltarea personalității fiecărui copil.

Gimnaziul asigură, în acest an școlar, educaţia unui număr de 44 de elevi, repartizaţi în cele 2 clase a V-a și a VI-a.

Programul se desfășoară în intervalul orar 08.00 – 17.00. In programul de dimineață au loc activitățile de predare-învățare, iar după-amiază orele sunt alocate studiului individual sau altor activități educative extrașcolare. Masa de prânz este asigurată la cantina universității.

 • Personal

Personal didactic în anul școlar 2022-2023:

 • Prof. Julieta Grigoraș – Matematică – coordonator nivel gimnazial
 • Prof. drd. Petronela Amorina Lungu – Religie ortodoxă, Educație plastică – diriginte clasa a V-a
 • Prof. Cristina Alexandra Carp – Limba engleză – diriginte clasa a VI-a
 • Prof. Alexandra Angheluș – Educație socială, Consiliere
 • Prof. Mădălina Aruxandei – Fizică
 • Prof. Diana Elena Blaga – Limba și literatura română (cerc)
 • Prof. Gabriela Cătălina Cojocaru – Informatică și TIC
 • Prof. dr. Margareta Iulia Dima – Educație tehnologică și aplicații practice
 • Prof. Tudor Ștefan Gherghel – Educație fizică și sport
 • Prof. dr. Mihaela Lesenciuc – Geografie
 • Prof. Antoaneta Ioana Luchian – Educație muzicală
 • Prof. Ana Iulia Olinici – Limba și literatura română
 • Prof. dr. Adriana Maria Robu – Public speaking
 • Prof. dr. Elvira Rotundu –Istorie
 • Prof. drd. Irina Simion – Limba modernă 2 (germană)
 • Prof. Adelin Stanciu – Biologie

Personal didactic auxiliar:

 • Ing. Gabriela Moisoiu – Secretar

Personal administrativ:

 • Carmen Mirela Buiciuc – asistent medical principal generalist
 • Lavinia Paula Tofan – administrator
 • Unitatea de învățământ este finanțată de la bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2023.
 • Cuantumul alocației de hrană pentru anul școlar 2022-2023, conform hotărârii Senatului UAIC: 15 de lei / zi
 • Cuantum servicii educaționale de tip „Școală după școală”, conform Hotărârii Senatului UAIC nr. 13 din 30 martie 2023:
   •        375 RON – pentru angajații UAIC
   •        600 RON – pentru elevii ai căror părinți nu sunt angajații UAIC

 Te așteptăm să faci parte din marea familie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași!

 • Galerie foto